Õpetajate Leht

Merivälja Kool

6. juuli 2018 - Merivälja Kool kommenteerimine on välja lülitatud

Tule lükka Merivälja Koolile (ja oma tööelule) uus hoog sisse!

Merivälja Kooli toetab tugev kogukond, tegusad hoolekogu ja vanematekogu. Kolleegid on professionaalsed, uus arengukava kohe-kohe koostamisel.

Koolile on äsja valitud uus direktor, nüüd on puudu veel mõned uued õpetajad:

 • matemaatikaõpetaja II–III kooliastmele (kõikidel klassidel 5 tundi nädalas rühmatunde), täiskoormus,
 • 5.–6. klasside loodusõpetuse ja III kooliastme geograafiaõpetaja (ainet vähemalt 2 nädalatundi, osaliselt rühmatunnid), täiskoormus,
 • eesti keele õpetaja II kooliastmes, täiskoormus,
 • vene keele õpetaja (rühmatunnid), õpe algab 4. klassist, täiskoormus,
 • klassiõpetaja, täiskoormus,
 • kehalise kasvatuse ja ujumise õpetaja, täiskoormus,
 • väikeklassiõpetaja, osaline koormus,
 • tehnoloogiaõpetaja 4.9. klassini, täiskoormus,
 • käsitöö- ja kodunduse õpetaja, täiskoormus,
 • eripedagoog,
 • logopeed, osaline koormus,
 • sotsiaalpedagoog, osaline koormus,
 • pikapäevarühma õpetaja, osaline koormus.

Palume huvitatud õpetajakandidaatidel endast teada anda direktori kohusetäitjale Maiu Plumerile Maiu.Plumer@meripohi.edu.ee 23. juuliks.

Lisainfo kooli kohta http://www.meripohi.edu.ee/


Comments are closed.