Mustvee Vallavalitsus

8. jaan. 2019 - Mustvee Vallavalitsus kommenteerimine on välja lülitatud

Mustvee Vallavalitsus

kuulutab välja avaliku konkursi

 • Voore Põhikooli direktori ametikohta täitmiseks.

Kandideerijatele esitatavad nõuded:

 • vastavus haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013. aasta määruses nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“ § 2 lõike 1 nõuetele,
 • teadmised kaasaegsest õpikäsitusest ja eelarvelise asutuse majandamise alustest,
 • juhtimiskompetentsus ja -kogemus,
 • haridusvaldkonnas töötamise kogemus,
 • koostöövõime ja oskus kaasata kogukonda.

 Konkursil osalemiseks esitada

 • motiveeritud avaldus koos palgasooviga,
 • elulookirjeldus (sh töö- või teenistuskäik),
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad,
 • visioon Voore Põhikooli juhtimisest ja arengust (kuni kaks A4),
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Tööleasumise aeg on veebruaris.

Kandideerimise dokumendid palume esitada hiljemalt 22. jaanuariks 2019 Mustvee Vallavalitsusele aadressil Tartu 28, 49603 Mustvee või digitaalselt allkirjastatult e-aadressil cv@mustvee.ee märgusõnaga „Direktori konkurss“.

Täiendav info telefonil 505 6797, Raivo Vadi (Mustvee valla haridus- ja noorsootöö nõunik).


Comments are closed.