Näpi Kool

12. juuni 2019 - Näpi Kool kommenteerimine on välja lülitatud

Näpi Kool

kuulutab välja konkursi

 • õppejuhi,
 • huvijuhi,
 • kolme õpetaja

Ootused õppejuhile

 • vastavus kvalifikatsioonile,
 • eelnev töökogemus õppejuhina,
 • infotehnoloogiline pädevus,
 • hea suhtlemisoskus,
 • meeskonna- ja koostöö organiseerimisoskus,
 • hea pingetaluvus.

Tööülesanded: kooli õppe- ja kasvatustegevuse koordineerimine, planeerimine ja arendamine, õppekava täitmise ja õpetamise kvaliteedi tagamine, kooli nõustamisteenuste koordineerimine ja arendamine.

Ootused õpetajale

 • eripedagoogi kvalifikatsioon või algkassiõpetaja + 320 t eripedagoogilist täiendkoolitust,
 • infotehnoloogiline pädevus,
 • hea suhtlemisoskus ja pingetaluvus,
 • loovus ja loomingulisus,
 • meeskonnatöö oskused.

Ootused huvijuhile

 • pedagoogiline või kultuuritöö haridus,
 • väga hea organiseerimis- ja koostööoskus,
 • loovus ja loomingulisus,
 • heli- ja esitlustehnika kasutamise oskus,
 • projektide kirjutamise oskus.

Kasuks tuleb eripedagoogilise töö, spordiringide juhendamise, tantsu- ja draamaõppe kogemus ja mõne pilli mängimise oskus.

Tööleasumise aeg on 21. augustil 2019.

Näpi Kool on lapsesõbralik, väga hea tugisüsteemi ja üksmeelse meeskonnaga pidevalt arenev kool erivajadustega õpilastele.

Kandideeri ja haara kinni võimalusest arendada maakonna omanäolist kooli!

Avaldus koos vajalike dokumentidega (kvalifikatsiooni tõendavad dokumentide koopiad, CV, motivatsioonikiri) too või saada 25. juuniks 2019. a kooli aadressil Näpi tee 10, Näpi, 44305 Lääne-Virumaa või e-aadressil info@vaekyla.edu.ee.

Täiendav info tel 5302 0559.


Comments are closed.