Pärnu Vabakool

8. okt. 2019 - Pärnu Vabakool kommenteerimine on välja lülitatud

Pärnu Vabakool on 22 aastat tegutsenud otsinguliselt ja sihikindlalt. Väärtustame partnerlust, koosminemise rõõmu, loovust, professionaalsust. Keskendume inimese teadlikkusele ja individuaalsele õpirajale.

Pakume uusi väljakutseid sulle,

  • klassiõpetaja (0,7),
  • sotsiaalpedagoog (0,4),
  • psühholoog (0,4),
  • õppealajuhataja (0,4),

kui sulle meeldib

  • tegutsev elamus- ja kogemusõpe,
  • laste ja noortega koos kasvamine,
  • avatud meel, innovaatilisus, ettevõtlikkus ja meeskonnatöö.

Omalt poolt pakume

  • vana hea ning uue julge hariduse sünergiat,
  • rikkalikku sotsiaalset keskkonda,
  • paindlikku töökorraldust.

Palun saada sooviavaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid hiljemalt 31. oktoobril aadressil sekretar@vabakool.ee.

Lisainfo telefonil 5697 8555, direktor.


Comments are closed.