Põhja-Sakala Vallavalitsus

9. okt. 2019 - Põhja-Sakala Vallavalitsus kommenteerimine on välja lülitatud

Põhja-Sakala Vallavalitsus

kuulutab välja konkursi

 • haridusspetsialisti  ametikoha täitmiseks.

Haridusspetsialisti põhiülesanneteks on Põhja-Sakala valla haridusalase töö koordineerimine ja selle kvaliteetse toimimise tagamine ning haridusvaldkonna arengusuundade kavandamine.

Peamised ülesanded:

 • Põhja-Sakala valla üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide tegevuse koordineerimine ning nende nõustamine hariduskorralduslikes küsimustes,
 • valla haridusvaldkonna analüüsimine ja arengusuundade väljatöötamise koordineerimine,
 • valla haridusasutuste omavahelise ja organisatsioonide koostöö loomine ja arendamine,
 • haridusalaste õigusaktide eelnõude ettevalmistamine,
 • koolikohustuslike laste üle arvestuse pidamine ja koolikohustuse täitmise jälgimine ning probleemküsimuste lahendamine,
 • ülevallaliste haridusürituste koordineerimine ja vajadusel korraldamine.

Nõudmised kandidaadile:

 • erialane kõrgharidus,
 • haridusvaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine,
 • väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus,
 • pingetaluvus, otsustus- ja vastutusvõime,
 • väga hea eesti keele suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus,
 • juhiloa olemasolu.

Kasuks tuleb:

 • varasem töökogemus haridusvaldkonnas;
 • juhtimise kogemus;
 • ürituste korraldamise kogemus.

Omalt poolt pakume:

 • mitmekesist ja väljakutseid võimaldavat tööd,
 • konkurentsivõimelist palka,
 • toetavat ja sõbralikku töökollektiivi.

Töö asukoht: Suure-Jaani, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond.

Tööleasumise aeg esimesel võimalusel

Töösuhte kestus: tähtajatu

Tööaeg: täistööaeg

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid: avaldus, CV ja motivatsioonikiri, haridust tõendava dokumendi koopia ja muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 8. novembriks 2019 Põhja-Sakala Vallavalitsusele aadressil Lembitu pst 42, Suure-Jaani linn, 71502 Viljandi maakond või e-postiga pohja-sakala@pohja-sakala.ee.


Comments are closed.