Puka Keskkool

7. nov. 2018 - Puka Keskkool kommenteerimine on välja lülitatud

Puka Keskkool

ootab oma sõbralikku perre

  • klassiõpetajat (lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamine).

Edukas kandidaat soovib töötada väikeses arenevas maakoolis, omab nõutavat kvalifikatsiooni, on rõõmsameelne ja teotahteline.

Tööle saab asuda 2. jaanuaril 2019.

Sooviavaldus ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid saata 30. novembriks e-postiga kool@puka.edu.ee või aadressil Kooli 3, Puka, Otepää vald, 67217 Valgamaa.

Info telefonil 767 1960 või 5373 9107.


Comments are closed.