KULTUUR
Matemaatika

Saue Gümnaasium

13. veebr. 2018 - Saue Gümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

Saue Gümnaasium on õppimiskallakuga kool, kus lastel on võimalik leida enesearendamiseks täiendavaid võimalusi kooli huviringides: tegutsevad laulukoorid, filmi-, näite-, puutöö- ja robootikaring. Tänu tihedale koostööle Saue Huvikeskuse ja Saue Muusikakooliga on õpilastel võimalik pärast tunde aktiivselt tegelda eri huvialadega.

Saue Gümnaasiumi tugimeeskond laieneb!

Otsime

  • eripedagoogi.

Sinu ülesandeks tugimeeskonnas on

  • selgitada välja lapse arengutase ja -vajadused,
  • nõustada õpetajat ja lapsevanemaid jõukohase õppematerjali ja -meetodite valikul ning õpikeskkonna kujundamisel,
  • õpetada, juhendada ja toetada hariduslike erivajadustega õpilasi nii individuaalselt kui ka grupis,
  • teha koostööd õpetajate ja lastevanematega ning teiste tugimeeskonna spetsialistidega (logopeed, eripedagoog, psühholoog ja sotsiaalpedagoog).

Kui sa ei vasta mõnes aspektis ideaalse kandidaadi kirjeldusele, julgustame sind ikkagi kandideerima.

Eeldame kehtestatud kvalifikatsiooninõuete täitmist, eesti keele oskust tasemel C1 ning teadmisi ja valmisolekut rakendada kaasava hariduse kontseptsiooni.

Pakume võimalust töötada professionaalses meeskonnas eriliste lastega.

Kuna töö on keerukas ja intensiivne, leiame võimalused, et saaksid supervisiooni, osaleda arendavatel täiendkoolitustel ja puhata 56 kalendripäeva.

Brutopalk aastas vähemalt 15 600 eurot.

Lisainfo Anu Pärn, tugiteenuste juht, tel 5627 7374 või anuparn@saue.edu.ee.

Kandideerimine toimub CV Keskuse (www.cvkeskus.ee) kaudu.

Ootame sinu elulookirjeldust ja motivatsioonikirja (kus avad oma töökogemused ja motivatsiooni töötada Saue Gümnaasiumis) hiljemalt 26. veebruaril.


Comments are closed.