Tallinna Haridusamet

10. jaan. 2019 - Tallinna Haridusamet kommenteerimine on välja lülitatud

 

Tallinna Haridusamet

kuulutab välja avaliku konkursi

 • Tallinna Tuule Lasteaia (Paekaare 38) direktori vabanevale ametikohale.

Kandidaatidele esitatavad nõuded

 • vastavus haridusministri 26. augusti 2002 määruses nr 65 “Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” sätestatud nõuetele,
 • vastutustunne, korrektsus ja täpsus,
 • koostöövõime ja väga hea suhtlemisoskus,
 • õpi- ja otsustusvõimelisus,
 • analüüsi- ja planeerimisoskus.

Kandidaatidel esitada konkursil osalemiseks järgmised dokumendid:

 • kirjalik avaldus,
 • elulookirjeldus,
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad,
 • tegevuskava haridusasutuse juhina,
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada 27. jaanuariks 2019 Tallinna Haridusametile aadressil Estonia pst 5a, 10143 Tallinn või digiallkirjastatult e-aadressil eva-maria.koort@tallinnlv.ee, märgusõna „konkurss”.

Lisainformatsioon telefonil 640 4612.


Comments are closed.