KULTUUR
Matemaatika

Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool

13. veebr. 2018 - Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool kommenteerimine on välja lülitatud

Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool
kuulutab välja konkursi

  • lasteaiaõpetaja (3,0) ametikohale (keelekümblusrühm, sõimerühm, pervasiivsete arenguhäiretega laste rühm).

Kandideerimiseks esitada avaldus, CV, haridust tõendavad dokumendid, motivatsioonikiri.

 

Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool
pakub tööd

  • abiõpetajale (3,0) ametikohta (keelekümblusrühm, sõimerühm, pervasiivsete arenguhäiretega laste rühm).

Kandideerimiseks esitada avaldus, CV, motivatsioonikiri.

Dokumendid kandideerimiseks palume esitada digiallkirjastatult hiljemalt 28. veebruariks e-aadressil info@laagnakool.ee või postiaadressil P. Pinna 15, 13615 Tallinn.

Info telefonil 5669 2987, 632 2681.


Comments are closed.