Tamsalu Gümnaasium

11. juuni 2019 - Tamsalu Gümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

 

Tamsalu Gümnaasium

kuulutab välja konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks augustist 2019:

  • ajalooõpetaja (1,0 ametikohta),
  • inimeseõpetuse õpetaja (0,318 ametikohta),
  • matemaatikaõpetaja (0,5–1,0 ametikohta),
  • väikeklassiõpetaja (2,0 ametikohta),
  • muusikaõpetuse õpetaja (0,636 ametikohta),
  • logopeed (1,0 ametikohta),
  • eripedagoog (1,0 ametikohta).

Lisainfo tel 323 0546 või e-aadressil tiina.parmasto@tamsalu.ee.

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata hiljemalt 19. juuniks aadressil Tamsalu Gümnaasium, Kesk 11, Tapa vald, 46106 Lääne-Virumaa või digitaalselt allkirjastatult e-postiga tamsalug@estpak.ee.


Comments are closed.