Viimsi Kool

6. juuli 2019 - Viimsi Kool kommenteerimine on välja lülitatud

Viimsi Kool

Tule meile tööle!

Viimsi Kool on kõigi võimaluste kool. Meil on professionaalsed ja hoolivad õpetajad, asjatundlik tugipersonal, vahvad ja ettevõtlikud õpilased, väga mitmekülgne huvikool ning suurepärased sportimistingimused.

Ootame oma meeskonda

 • kommunikatsiooni- ja noortejuhti.

Kommunikatsiooni- ja noortejuhi peamised tööülesanded on Viimsi Kooli sise- ja väliskommunikatsiooni analüüs ja strateegia koostamine ning selle elluviimine. Kooli positiivse maine ja identiteedi kujundamine. Kooli huvitegevuse ja noorsootööalase tegevuse üldise arengu planeerimine. Noorsootöös vajalike uuenduste algatamine ja elluviimine.

Oled sobiv kandidaat, kui Sul on:

 • kommunikatsiooni- või noorsootööalane kõrgharidus,
 • kommunikatsioonialase (või meedia) tegevuse kogemus,
 • noortega töötamise kogemus,
 • projektide kirjutamise või juhtimise kogemus (soovituslik),
 • kaasaegsete IKT-vahendite kasutamise oskus,
 • hea orienteerumisoskus erinevates sotsiaalmeediakanalites,
 • väga hea eesti keele ning hea inglise keele oskus nii kõnes kui ka kirjas,
 • väga hea algatusvõime,
 • väga hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus.

Pakume Sulle:

 • toredat ja toetavat meeskonda,
 • tähendusrikast ja mitmekesist tööd,
 • osalemist rahvusvahelistes projektides,
 • kaasaegset töökeskkonda,
 • häid sportimisvõimalusi,
 • arengu- ja koolitusvõimalusi,
 • 56 päeva puhkust.

Palun saada kandideerimiseks avaldus, elulookirjeldus ja haridust tõendava dokumendi koopia hiljemalt 1. augustiks 2019 aadressil aime.niidas@viimsi.edu.ee.

Tööleasumise aeg on 12. august 2019.


Comments are closed.