OPL MANG

Viimsi Vallavalitsus

14. nov. 2017 - Viimsi Vallavalitsus kommenteerimine on välja lülitatud

Viimsi Vallavalitsus
kuulutab välja avaliku konkursi, millega ootab oma kollektiivi teotahtelist ja koostööle orienteeritud

 • haridus- ja kultuuriameti juhatajat.

Haridus- ja kultuuriameti juhataja juhib ameti tegevust ning koordineerib ja arendab Viimsi valla hariduselu, kultuuri-, spordi- ning noorsootööd.

Nõuded kandidaadile:

 • kõrgharidus (soovitavalt pedagoogika, rekreatsiooni või kultuurikorralduse alal),
 • omab varasemat töökogemust vähemalt kolm aastat kas kultuuri, hariduse, spordi või noorsootöö valdkonnas,
 • omab teadmisi omavalitsussüsteemist ja tunneb seda reguleerivaid õigusakte, orienteerub seadustega valla pädevusse antud küsimustes oma töövaldkonnas, tunneb ja oskab rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte,
 • väga hea eesti keele oskus ning inglise ja vene keele oskus suhtlustasandil,
 • hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus,
 • otsustus- ja vastutusvõime ning kohusetundlikkus ja täpsus,
 • pingetaluvus,
 • valmidus meeskonnatööks ja selle juhtimiseks,
 • heal tasemel arvutioskus (MS Office’i kontoritarkvara).

Kasuks tuleb

 • eelnev juhtimiskogemus avalikus teenistuses või ametikohaga seotud valdkondades,
 • valdkonna mitmekülgne tundmine.

Omalt poolt pakume

 • sõbralikku ja toetavat meeskonda,
 • enesetäiendamise võimalusi,
 • mitmekesist ja väljakutsete rohket tööd Eesti ühes kiiremini arenevas omavalitsuses.

Kandidaatidel palume esitada

 • avaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise,
 • motivatsioonikiri, milles tuua välja oma nägemus Viimsi valla haridus-, kultuuri- ja spordielust lähiaastatel (vähemalt 1 lk),
 • elulookirjeldus (CV),
 • haridust tõendava dokumendi koopia.

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 4. detsembriks 2017 aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa märgusõnaga „haridus- ja kultuuriameti juhataja” või digitaalselt allkirjastatuna e-aadressil Nele.Kilk@viimsivv.ee.

Lisateave: tööalane lisateave abivallavanem Janek Murakas, tel 602 8803, Janek.Murakas@viimsivv.ee, konkursiteemaline lisateave Nele Kilk, tel 602 8872, Nele.Kilk@viimsivv.ee.


Comments are closed.