Õpetajate Leht

Viljandi Linnavalitsus

5. juuni 2018 - Viljandi Linnavalitsus kommenteerimine on välja lülitatud

Viljandi Linnavalitsus

kuulutab välja konkursi

 • Viljandi lasteaia Männimäe (Riia mnt 93, Viljandi) direktori

Viljandi lasteaed Männimäe direktori kandidaadile esitatavad nõuded:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon,
 • pedagoogiline ja juhtimiskompetentsus,
 • teadmised personalitöö ja asjaajamise korraldamisest, sh kaasaegse tehnoloogia ja digivahendite kasutamise oskus,
 • eelarve koostamise oskus,
 • soovitavalt erivajadustega lastega töötamise kogemus,
 • väga hea suhtlemis-, esinemis- ja koostööoskus.

Kandidaadil esitada

 • avaldus konkursil osalemiseks,
 • elulookirjeldus (CV), sh haridus- ja teenistuskäik,
 • kirjalik visioon Männimäe lasteaia arengust,
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad,
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab asjasse puutuvaks.

Dokumendid palume esitada 30. juuniks 2018 Viljandi Linnavalitsusele Linnu 2, 71020 Viljandi või digiallkirjastatult e-aadressil viljandi@viljandi.ee.

Lisainformatsioon haridus- ja kultuuriameti juhatajalt telefonil 435 4763.


Comments are closed.