Valga koolivägivalla ohver asub õppima teise kooli

27. okt. 2012 - Valga koolivägivalla ohver asub õppima teise kooli kommenteerimine on välja lülitatud

“Kiusatud õpilane asub uuest veerandist õppima kodulähedases koolis, kus saab ka vajalikku psühholoogilist nõustamist. Teiste intsidendis osalenud õpilastega tegelevad kooli ja piirkonna spetsialistid,” teatas ministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja Argo Kerb.

Ministeeriumi teatel on Valga Jaanikese koolis toimunud koolivägivalla juhtumi asjaolude väljaselgitamiseks terve nädala kestnud teenistusliku järelevalve toimingud. Ametnikud vestlesid põhjalikult direktori, õppealajuhataja, sotsiaalpedagoogi, kasvatajate, klassijuhatajate ja kohaliku omavalitsuse lastekaitse töötajaga. Kogutud on kirjalikud seletused, vesteldud on ka kannatanu perega ja kodukoha lastekaitsetöötajaga.

Haridus- ja Teadusministeerium paneb avalikkusele jätkuvalt südamele, et kõikidest tõsistest koolivägivalla juhtumitest ja küberruumist leitud koolivägivalda sisaldavatest videotest tuleb koheselt informeerida politseid. Sääraste materjalide üleslaadimine ja levitamine tekitab kannatanutele põhjendamatuid lisakannatusi ning on seadusega karistatav.