Õpetaja töönädal on siiski 56 tundi pikk

16. nov. 2012 Margit Timakov, Eesti Õpetajate Liidu juhatuse esimees - Õpetaja töönädal on siiski 56 tundi pikk kommenteerimine on välja lülitatud

Ühelt poolt võib ju väita, et õpetaja töönädal on nii pikk, kui pikaks ta selle ise venitab, kuid teisalt kujundavad iga õpetaja tööaja objektiivsed mõjuvad tegurid. Koormus oleneb teatavasti paljudest teguritest: koolist ja õpilaste arvust, tunnimahust, õppeainest, õpetaja aktiivsusest ja lisaülesannetest, professionaalsusest, töö intensiivsusest jne.
Aasta tagasi ministeeriumiga koostöös läbiviidud pilootuuring õpetaja ajakasutusest andis eelnevate uuringutega võrreldavaid tulemusi: kokku töötab täiskohaga õpetaja nädala jooksul 56 tundi, millest nädalavahetusel 8,8. Õpetaja ajast kulub suur osa tundide ettevalmistamisele ja kodutööde kontrollimisele. Ehk peitub siin üks võimalus õpetaja töökoormust vähendada: riik kindlustagu õppevahendite koostamine. Õpetajad ise vähendagu kontroll- ja kodutööde mahtu.
Õpetajal ja õpetajal on vahe: on neid, kes koolis töötavad, ja neid, kes töötavad seal õpetajana. Eesti õpetajate liit on arvamusel, et õpetajatöö kõikide oma mitmetahuliste ja uuenduslike kohustustega mahub 35 tunni sisse juhul, kui klassi ees antavaid tunde on 16. Õpetajal peab olema aega infot koguda, analüüsida, enda ja laste arengut planeerida ning ennast täiendada. Õpetajal peab olema võimalik uurimistöid juhendada, õpilastele tagasisidet anda, kolleegidega koostööd teha, oma ainetunde nüüdisajastada. Õpetajal peab jaguma aega oma tööd hästi teha.