HARIDUS AASTAL 2012

25. dets. 2012 - 1 Kommentaar

Eesti hariduselu oli 2012. aastal täis vastuolusid, uusi lahendusi otsiv ja pulbitsev.

Kui üldiselt räägitakse Eesti ühiskonna hangumisest ja stagneerumisest, siis hariduse vallas on lõppeval aastal elu lausa pulbitsenud. Siit ei puudu üliõpilaste protestimeeleavaldused tasuta kõrghariduse kava puuduste vastu, õpetajate kolmepäevane üldstreik palgatõusu nimel, kohalike omavalitsuste teravad küsimused edasise rahastamise kohta. Kõrgkoole liidetakse, väikseid koole suletakse, kunstiakadeemial tekib vastasseis ministeeriumiga jne. Kuid ei puudu ka saavutused: valmib Tartu ülikooli Narva kolledži uue hoone, Tallinna ülikool avab uue, Astra korpuse, meie õpilased saavad rohkesti medaleid rahvusvahelistelt olümpiaadidelt, sealhulgas Eestis toimunud füüsika­olümpiaadilt iPho2012. Selgub, et Eesti lapsed on Euroopas ühed paremad lugejad jms.

Ent vaatame haridusaastat 2012 lähemalt.

 

JAANUAR

06.01. Uue aasta peateema hariduses on koolivõrgu korrastamine ja õpetajaameti ümberkorraldamine, kõrgharidusreform, teatab haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo aasta esimesel pressikonverentsil.

16.01 kohtuvad haridusministeeriumis minister Jaak Aaviksoo ja kunstiakadeemia rektor Signe Kivi, et arutada EKA uue hoone võimalikkust ja kooli tulevikku. Minister soovitab kunstiakadeemial leida koolile uus asukoht.

18.01. Õpetajate streigiga ühineda otsustanud Tallinna pedagoogid leiavad, et streikida tuleb kaks-kolm päeva.

VEEBRUAR

02.02. Tehnikaülikool keelab loengutes kasutada arvuteid ja nutitelefone. „Enamik tudengeid ei kasuta sülearvuteid loengute ajal mitte õppetööks, vaid meelelahutuseks,” selgitab TTÜ avaliku halduse instituudi direktor Rainer Kattel.

12.02. Kaheksateist Tallinna kooli teeb ettepaneku luua linna koolidesse 50 sotsiaalset õpetajate abi töökohta.

21.02. Tiigrihüppe sihtasutus saab 15-aastaseks. Sünnipäeva tähistatakse aastakonverentsiga „Tiiger jätab jälje”.

23.02. Tartu kinnitab koolivõrgu ümberkorraldamise kava, mille järgi on 2015. aasta septembriks Tartus neli gümnaasiumi, 12 põhikooli ning kaks kooli, kus põhikool ja gümnaasium jäävad kokku.

MÄRTS

05.03. Haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo kinnitab riigikogus, et prognoositava tegevusstsenaariumi kohaselt tekib kunstiakadeemial aastatel 2012–2016 pidev maksevõimetus.

08.03. Tartu halduskohus tühistab Pühajärve põhikooli sulgemise otsuse.

09.03. Eesti põhikooliõpilaste robootikaring Robootika.COM võidab rahvusvahelisel robootikavõistlusel Viinis hõbemedali.

14.03. Vikerraadio e-etteütlust kirjutab rekordarv huvilisi – 3670. See on kolm korda rohkem kui eelmisel aastal.

15.03. Internetis avaneb eesti keele kursus „Keeleklikk”, mis aitab muukeelsetel Eesti elanikel parandada oma riigikeeleoskust.

19.03. Plaanitakse sulgeda kolm internaatkooli. Koolijuhid protestivad.

21.03. Läti õpetajad nõuavad solidaarselt Eesti kolleegidega palgatõusu. Kolm aastat tagasi peatas Läti valitsus õpetajate palgatõusu ja vähendas kümneaastase tööstaažiga õpetaja palga alammäära 498 eurolt 363 euroni.

APRILL

11.04. Kõige kõrgemat palka saavad Tallinna reaalkooli vilistlased, selgub haridusministeeriumi tellimusel valminud uuringust. Neile järgnevad Tallinna 21. kooli ja Miina Härma lõpetanud. Palgaskaala lõppu jäävad vene õppekeelega koolid.

17.04. Ministeerium kutsub õpilasi osalema konkursil „Tootsi maakera ehk Mis aitab mul õppida ja õpetajal õpetada”.

19.04. Viljandisse kavandatakse kristlikku lasteaiarühma, mis annaks lastele tavapärase riikliku õppekava kõrval ka esimesi kristlike traditsioonide kogemusi.

24.04. Vilistlased kaitsevad Tartu Tamme gümnaasiumi, pidades selle lahutamist põhikooliks ja gümnaasiumiks läbimõtlematuks. Tartu linnapeale saadetakse sel teemal kiri.

27.04. Suur gümnaasium on väiksest parem, järeldub riigieksamitulemustest. Alla 63 õpilasega gümnaasiumides on riigieksami keskmine tulemus 56,21 ja üle 324 õpilasega gümnaasiumis 66,73 punkti.

27.04. „Rakett 69” tunnistatakse Euroopa parimaks haridussaateks. Sarja esitlevad Kopenhaagenis produtsent Ylle Rajasaar ja režissöör Indrek Simm. „Rakett 69” saateid, mis on ETV eetris olnud kaks hooaega, toodab OÜ Vesilind koostöös ERR-iga.

MAI

02.05. Viimsi lasteaia laps vigastab kaela, takerdudes sallipidi kiige külge. Õpetajad ei kutsu kohe kiirabi, vaid ootavad, kuni lapsevanem pool tundi hiljem lapsele järele jõuab.

14.05. Õpetajate arv tulevikus väheneb, kuid alla 30–40 protsendi, kinnitab minister Jaak Aaviksoo riigikogus arupärimistele vastates.

23.05. Kuressaare gümnaasium salvestab oma hümni ka hiina keeles. Teksti on tõlkinud kooli hiina keele õpetaja Wei Yul.

JUUNI

05.06. Uue õppekava järgi tehtud matemaatika katseeksamil kukub kolmandik osalenud 10. klassi õpilastest läbi.

15.06. Sisekaitseakadeemia sai esimesena kõrgkoolidest rahvusvahelise institutsionaalse akrediteeringu.

15.06. Koolijuhid soovivad nelja veerandi asemel viit õppeperioodi. Haridus- ja teadusministeerium peab ideed heaks.

21.06. Vormsi vald kingib saare kahele põhikoolilõpetajale sülearvutid – et noored ei kaotaks sidet kodusaarega.

21.06. Eesti põhikoolilõpetaja oskab inglise keelt väga hästi, selgub esimesest Euroopa keeleoskusuuringust, kus Eesti saab 14 osalenud riigi hulgas neljanda koha.

22.06. Eksamikeskus tuvastab, et ühes koolis kasutasid õpilased riigieksamitel 22 juhul õpetaja abi. Kooli nime ei avalikustata.

27.06. Omavalitsused loovad eragümnaasiume, et pääseda sulgemisohust. Ambla vallavolikogu on kiitnud heaks SA Järva Maagümnaasium asutamise, millega ühinevad Koeru ja Järva-Jaani vald.

JUULI

04.07. Lastevanemate liit soovitab kohustuslikest riigieksamitest loobuda, sest need takistavat nii õpilase kui ka õpetaja arengut.

16.07. Eesti saab matemaatika­olümpiaadilt neli diplomit. Parim osaleja jäi Argentinas toimunud olümpiaadil medalist ühe punkti kaugusele.

23.07. Eesti võistkond võidab Eestis toimunud rahvusvahelisel füüsika­olümpiaadil iPho2012 ühe kuld- ja neli hõbemedalit. Kuldmedali võidab Jaan Toots Tallinna reaalkoolist, hõbemedali Tanel Kiis Viljandi Jakobsoni gümnaasiumist, Kristjan Kongas Tallinna vanalinna hariduskolleegiumist, Aare Saar Tallinna inglise kolledžist ning Andres Erbsen Tallinna reaalkoolist.

AUGUST

01.08. Riiklik eksami- ja kvalifikatsioonikeskus (REKK) lõpetab tegevuse. Kõik REKK-i senised tegevusvaldkonnad lähevad üle sihtasutusse Innove.

03.08. Pärnu vene gümnaasiumi endine direktor Vladimir Klevtsov vaidlustab oma vallandamise.

04.08. Eesti saab Ljubljana ülikoolis peetud lingvistikaolümpiaadilt hõbeda ja kolm pronksi.

14.08. Matemaatika õppekava peaks kärpima kehalise kasvatuse õpetaja, ütleb minister Jaak Aaviksoo metsaülikoolis esinedes. Hiljem täpsustab ta, et öeldu oli metafoor.

17.08. Tallinna Rukkilille lasteaia surmajuhtum tunnistatakse õnnetuseks.

18.08. Haridusministeeriumi ase­kantslerina asub tööle Indrek Rei­mand, kes on seni juhtinud ministeeriumi teadusosakonda.

20.08. Tallinna humanitaargümnaasium pääseb gümnaasiumide pingereas esikolmikusse ja Narva humanitaargümnaasium kuuendale kohale. Eksamitulemuste põhjal satub küsimärgi all Puhja, Juuru, Mustvee, Narva-Jõesuu, Kanepi, Võhma, Parksepa, Põlva kooli tulevik gümnaasiumina.

21.08. Kooli mõju lapsele on pea olematu, selgub sotsioloog Tarmo Strenze kõmu tekitanud uurimusest, mille järgi määrab lapse arengu eelkõige perekondlik taust.

27.08. Tallinna pedagoogilisest seminarist saab kolledž ametliku nimega Tallinna ülikooli pedagoogiline seminar.

28.08. Õpetaja koormus väheneb, kinnitab minister Jaak Aaviksoo BNS-ile.

Tema eesmärk on saavutada olukord, kus õpetaja kogu töökoormus koos tundide ettevalmistamise ja vihikute parandamisega mahuks nädalas 35 töötunni sisse.

28.08. Kuld-, hõbe- ja pronksmedal geograafiaolümpiaadilt – selline on Tartu ülikooli teaduskooli võistkonna tulemus rahvusvahelisel geograafia­olümpiaadil.

30.08. Tartu Tamme gümnaasiumi direktor Toomas Mälksoo esitab ootamatult lahkumisavalduse.

31.08. Tiigrihüppe sihtasutus alustab koolidele suunatud programmiga ProgeTiiger, milles 1.–12. klassi õpilased saavad võimaluse teha tutvust programmeerimise ja veebirakenduste loomisega.

SEPTEMBER

01.09. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu saadetakse kooskõlastamiseks õpetajate liidule, haridustöötajate liidule, koolijuhtide ühendusele, koostöö kogule, haridusfoorumile, linnade liidule, maaomavalitsuste liidule ning ministeeriumidele.

01.09. Viljandi uus riigigümnaasium alustab õppeaastat asenduspindadel. Avaaktus peetakse Ugala teatrisaalis, kooli lipp õnnistatakse Viljandi Jaani kirikus.

03.09. Pikakannu kooli erakooliks muutnud kohalikud elanikud on pettunud, sest omavalitsus maksab koolis õppivate laste eest vaid pool pearahast.

03.09. Valga kutseõppekeskus hakkab koolitama ka Läti noori. Esialgu saavad Läti Valka noored õppida gümnaasiumihariduse baasil logistikuks ning põhihariduse baasil ehituspuusepaks. Logistiku eriala õpivad noored inglise keeles, tulevased ehituspuusepad õpivad läti keeles ja omandavad keskhariduse Valka gümnaasiumis.

06.09. Eesti on 15-aastaste noorte kirjaoskuse tasemelt Euroopa Liidus teisel kohal, selgub Euroopa Komisjoni tellitud aruandest. Soomes on aruande põhjal puudulik lugemisoskus 8,1 protsendil 15-aastastest noortest, Eestis aga 13,3 protsendil. Lätis on puuduliku lugemisoskusega noori 17,6 ja Leedus 24,3 protsenti. Euroopa Liidu 25 liikmesriigi keskmine näitaja on 19,6 protsenti.

08.09. Käärikul alustab tööd metsaülikool, mille peateema on „Haridus. Haritus”. Esinevad Viive-Riina Ruus, Eve Eisenschmidt, Jaak Aaviksoo, Marju Lauristin, Tiina Kirss, Margit Sutrop, Priit Perens, Teet Jagomägi, Ahto Buldas ja paljud teised.

10.09. Narva kutseõppekeskuse direktori kohale asub Jüri Sasi.

11.09. Tallinna reaalkool püüab kasutusele võtta tahvelarvutis kasutatavat digitaalset loodusõpetuse tööraamatut, kus leiab lisaks tavapärastele piltidele ja tekstile ka videoid, helisid ning põnevaid ülesandeid.

18.09. Eesti kunstiakadeemia nõukogu istungil ei lähe rektor Signe Kivi umbusaldushääletus napilt läbi.

20.09. Süttib Sinimäe põhikool Vaivara vallas. Hoone saab kustutustööde käigus tulest ja veest nii tõsiselt kannatada, et õpilased lähevad kohe sügisvaheajale.

21.09. Kiievis peetud esimesel rahvusvahelisel ajaloo-olümpiaadil on edukad Dajana Raab Sindi gümnaasiumist ja Maali Tamm Vinni-Pajusti gümnaasiumist.

26.09. Neli Tallinna vene gümnaasiumi nõuab, et vene keel jäetaks gümnaasiumi õppekeeleks. Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart peab tuliseid mõttevahetusi.

26.09. Avatakse TLÜ uus, Nova õppehoone (Narva mnt 27). Balti filmi- ja meediakool saab endale lõpuks kodu. Uue maja avamisel peavad kõnet Tallinna ülikooli rektor prof Tiit Land, TLÜ Balti filmi- ja meediakooli direktor Katrin Saks ning filmiõppejõud Hagi Shein, Arvo Iho ja prof Tiina Lokk.

28.09. Jaak Aaviksoo avab Mumbais Eesti ülikoolide teabepäeva, kus toonitab, et Eesti ülikoolid ootavad India noori. Eesti ülikoolides juba õpib 16 Indiast pärit tudengit ja kaheksa teadlast.

29.09. MTÜ Vene Kool Eestis teatab Eesti vene koolide kongressil, et aeg on luua uus vene partei Eestis. Riigikokku kuuluv Keskerakonna liige Yana Toom hoiatab, et vene koolid ei tohi mingil juhul poliitikasse astuda.

31.09. Tallinna balletikooli hakkab juhtima Kaie Kõrb.

OKTOOBER

05.10. Ministeerium kinnitab riigile otse alluva Jõgevamaa gümnaasiumi ja Läänemaa ühisgümnaasiumi põhimääruse.

06.10. Tartu ülikooli ajaloo muuseumis tunnustatakse aasta õpetajaid. Vastuvõtule on kutsutud 31 pedagoogi: Marianne Liiv, Ülle Kõllo, Tiia Luuk, Eike Valgma, Helgi Palm, Külli Arand, Age Salo, Sirje Jäär, Viive Korb, Rein Tint, Rutt Ridbeck, Timo Lige, Tereza Filippova, Ilme Kriisk, Valeri Antonov, Stella Müsler, Siiri Kõrv, Erika Kranich, Tiiu Randmann-Mihkla, Toivo Reinsoo, Madis Punson, Priit Auväärt, Sirje Nootre, Indrek Peil, Viive Peiker, Ülle Kümmel, Virve Kikas, Ene Mõttus, Anne Kõiv, Sirje Tamm, Anne Laur.

06.10. Kaks Valga Jaanikese kooli õpilast panevad YouTube’i video oma koolikaaslase kiusamisest. Kiusamine kordub 8. oktoobril. Haridusministeerium viib koolis läbi teenistusliku järelevalve ning kooli direktorile tehakse 12 ettekirjutust olukorra parandamiseks.

12.10. Viiendik põhikoolilõpetajatest ei mõista kirjalikke tekste, selgub rahvusvahelisest uuringust.

12.10. Maailma vanim töötav õpetaja, 99-aastane Geoffrey Schneider kantakse Guinnessi rekordite raamatusse. Geoffrey Schneider töötab nooremate klasside kaplanina Austraalias Sidneys St Aloysiuse kolledžis. Õpilased on pannud talle hüüdnime isa Schnitzel.

12.10. Täiskasvanud õppija nädala avamisel teatatakse, et Eestis osaleb elukestvas õppes juba 10,5 protsenti täiskasvanud elanikest varasema 6,5 ja 8,5 protsendi asemel. Eesmärk on 13,5 protsenti

14.10. Riik võtab õppekirjanduse eest suurema vastutuse, ütleb haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo riigikogus arupärimisele vastates.

17.10. Tartu raekojas kuulutatakse välja kokkuvõttevõistluse „Tuum” võitjad. Sajaeurose peaauhinna vääriliseks on hinnatud Liina Pääbo võistlustöö, 50-eurosed teised auhinnad saavad Mari Eek ja Liisa Otsak, 25-eurosed kolmandad auhinnad Marten Juurik, Silvia Tänav ja Tiina Viil.

22.10. Internetis levinud üleskutse toob õhtul Rapla kultuurikeskuse ette sadakond koolinoort ja õpetajat, kes protestivad Vesiroosi gümnaasiumi põhikooliks muutmise vastu.

23.10. Kunstiakadeemia eelistab jätkuvalt oma uue hoone asukohana senist krunti Tartu mnt 1, kuid arvestab ka võimalusega kolida aadressile Kotzebue 1/ Põhja pst 7, Telliskivi 60 või Küti 17/17a.

25.10. Parimat koolitoitu valmistavad Tabasalu ühisgümnaasiumi kokad, selgub Tallinna FoodFestil peetud parima koolisöökla konkursil.

NOVEMBER

01.11. Sven Rondik lahkub haridustöötajate liidu juhi kohalt ja tema asemele asub Reemo Voltri, Poska gümnaasiumi füüsikaõpetaja, kes on varem täitnud õpetajatöö kõrvalt Tartumaa haridustöötajate liidu esimehe asetäitja kohustusi ja juhtinud oma kooli ametiühingut.

01.11. President Toomas Hendrik Ilves annab vabariigi presidendi hariduspreemiad Hugo Treffneri gümnaasiumi õppealajuhatajale Aime Pungale, pedagoogikateadlasele ja õppekirjanduse autorile Toom Õunapuule ning Tallinna Nõmme noortemaja liikumisrühma õpetajale Urve Keskkülale. Presidendi reaalteaduste eripreemia pälvib Pärnu Koidula gümnaasiumi füüsikaõpetaja Elmu Mägi.

15.11. Eesti õpetajate ettevalmistus ja täiendamisvõimekus on hea, ent tulevikuväljavaated ei pruugi olla kõige paremad, sest õpetajatel puudub õpetamismotivatsioon, tõdetakse välishindamise aastaseminaril.

19.11. Tallinna Vene Lütseumi SA ei saa haridus- ja teadusministeeriumilt koolitusluba, kuna 59 pedagoogist kolmel pole nõuetekohast kvalifikatsiooni.

22.11. Valitsuse heakskiidu saab uus kutseõppeasutuste seadus, mis võimaldab kaasata õpetamisse oma ala professionaale, kel puudub pedagoogiline ettevalmistus. Õpetaja töö tasustamise aluseks saab ametikoht koos kõigi tööülesannetega, mitte üksnes kontakttunnid. Eestikeelsele õppele üleminek jõuab ka vene õppekeelega kutsekoolidesse.

27.11. Algab konkurss eestikeelsete kõrgkooliõpikute koostamiseks ja väljaandmiseks.

DETSEMBER

02.12. TLÜ pedagoogilise seminari uueks direktoriks saab Kristi Vinter.

04.12. Saku gümnaasium saab autasu „Väärtuskasvatuse kool 2012”, ja Rocca al Mare kooli Veskimöldre lasteaed autasu „Väärtuskasvatuse lasteaed 2012”.

05.12. Tartu lasteaedade poolsada töötajat piketeerivad palgatõusu nimel raekoja ees. Pärast seda teatab linnavalitsus, et lasteaiaõpetajatele ja abiõpetajatele leiti tuleva aasta 1. aprillist viieprotsendiliseks palgatõusuks 269 250 eurot.

05.12. Algab kohus Tartu endiste haridusametnike Boris Goldmani, Jevgenia Lindevaldti ja ettevõtja Andres Anti üle.

07.12. Noored leiutajad saavad oma autasud kätte Tallinna teletornis.

10.12. Politsei käivitas Otepää gümnaasiumi direktori Aivo Meema suhtes kriminaaluurimise. Teda kahtlustatakse raha omastamises.

13.12. Sinimäe põlenud koolimaja asemele ehitatakse uus, otsustab Ida-Virumaa Vaivara vallavõim. Selleks on vaja 1,7 miljonit eurot. Uus kool on kavas ehitada 120–150 õpilase jaoks.

13.12. eKool tähistab oma 10. aastapäeva. 2002. aastal Vaata Maailma sihtasutuse toel viie kooliga alustatud pilootprojektist on praeguseks saanud Eesti 422 kooli argipäevast osa. Järgmisel aastal tutvustab eKool teiste uuenduste seas SMS-iga õpilase puudumistest teavitamist ning eKooli mobiilirakendust. eKooliga on liitunud 85% Eesti üldharidus- ja kutsekoolidest.

13.12. HTM ja Eesti noorsootöö keskus tunnustavad Pärnu õppenõustamiskeskust, mis on aidanud palju kaasa noortevaldkonna arendamisele Eestis 2012. aastal. Tunnustusüritusel osalevad Pärnu õppenõustamiskeskuse juhataja Lea Mardik ja karjäärinõustaja Kätlin Muru.

14.12. Connecticuti osariigis Newtowni linna algkoolis hukkub koolitulistamises 26 inimest, teiste hulgas kaotab elu tulistaja õpetajana töötanud ema. See on USA-s kolmas suurem tulistamine lõppeval aastal. Juulis hukkus Colorados uue Batmani-filmi esilinastusel 12 inimest, augustis Wisconsinis kuus inimest. Mitmed presidendi kriitikud märgivad, et Obama ei ole nelja-aastase ametiaja jooksul relvastuskontrolliga kuigi tõsiselt tegelnud. Kokku on Obama ametiajal toimunud vähemalt kümme massitulistamist.

 


Hetkel ainult üks arvamus teemale “HARIDUS AASTAL 2012”

  1. […] Haridus aastal 2012Õpetajate Leht 21.detsember 2012 […]

Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!