Tallinna Ülikool ja Eesti Lugemisühing sõlmisid koostööleppe

10. dets. 2012 - Tallinna Ülikool ja Eesti Lugemisühing sõlmisid koostööleppe kommenteerimine on välja lülitatud

Tallinna Ülikool ja Eesti Lugemisühing sõlmisid esmaspäeval koostööleppe, mille eesmärk on tõsta laste, noorukite ja täiskasvanute keelelist pädevust ja kirjaoskust, toetada sellealaseid uuringuid ning soodustada inimeste lugemisharjumuse kujunemist ja lugemishuvi püsimist, seisab ühises pressiteates.

Ühing ja ülikool planeerivad teha koostööd vähemalt kolmes uues projektis:

Projekt „Väikesed kodu-uurijad” motiveerib jätkama ja väärtustab paljudes üldhariduskoolides viljeldavat kodu-uurimuslikku tegevust. Projekti tulemusel talletatakse hulgaliselt koduloolisi mälestusi, saadakse uurimistöö koostamise esimesed kogemused ning paraneb laste lugemis- ja kirjaoskus. Asjakohased ühistegevused toetavad perede väärtuskasvatust, aidates lastel kasvada heaks ja haritud inimeseks.

Projekt “Õpetajate hinnangud 1. klassi õppematerjalidele”, mille osana koguvad ülikoolide uurijad õpetajate hinnanguid eesti keele, matemaatika ja loodusõpetuse materjalidele.

Projekti „Lugemisraskuse väljaselgitamine lasteaias ja I kooliastmes” eesmärk on välja selgitada lasteaiaõpetajate ja klassiõpetajate praktiline tegevus laste lugemisraskuse esmasel väljaselgitamisel.

Koostööd jätkatakse ka varasemates projektides.