Domineerima peab eesti keel

1. märts 2013 Liina Hirv Eesti õpilasliidu juhatuse esimees - Domineerima peab eesti keel kommenteerimine on välja lülitatud

Kõrgharidus on meie keele ja kultuuri säilimise oluline alustala, mistõttu ülikoolis peaks pakkuma haridust peaasjalikult emakeeles. Selle kaudu on kindlamini tagatud ka hariduse kvaliteet. Samas arvestades, kui oluline on tulla oma erialas toime ka võõrkeeles, ei teeks sugugi paha, kui teatud osa õpingutest oleks võõrkeeles, mis laiendaks õppurite keeleoskust ja silmaringi. Ühtlasi loob see soodsama keskkonna kutsumaks loenguid andma välisõppejõude.

Ülikoolid hakkavad tulevikus niikuinii looma enam võõrkeelseid õppekavasid, sest reformiga muutusid need ainsateks, mis on tasulised ja võimaldavad asuda kõrgkoolis õppima neil, kes tasuta kohtadele ei pääse.