Ajaloo- ja ühiskonnaõpetajate seltsi tegus 2012. aasta

4. apr. 2013 Elle Seiman EAÜSi juhatuse liige - Kommenteeri artiklit

Sügisel oma 30. sünnipäeva tähistav Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts (EAÜÕS) tegi 2012. aasta tööst kokkuvõtteid traditsioonilisel aastakoosolekul Tartus Miina Härma Gümnaasiumis. 320 liiget ühendav EAÜÕS on jätkuvalt tegus ühendus. Nii nenditi seltsi aastakoosolekul, kus analüüsiti eelneva aasta tegemisi ja arutati tulevikuplaane. Seltsi tegevusest kokkuvõtet tehes esitas juhatuse esimees Aare Ristikivi oma aruande kolme valdkonna järgi: traditsioonilised suurüritused, osalemine projektides ja tunnustamine.

Tiiu Ojala ja Viivi Rohtla eestvedamisel toimub XIV õpilaste ajalooalaste uurimistööde võistlus Eesti Vabariigi Presidendi auhindadele. Võistlusega kaasnevad koolitused õpetajatele-juhendajatele, mais toimub konverents Eestis ja parimate tööde autorid osalevad rahvusvahelises koostöölaagris. On hea meenutada, et EAÜS-i uurimistööde võistlus ja võistluse koordinaatorid Tiiu Ojala ning Viivi Rohtla on pälvinud 2011. aasta Eesti teaduse populariseerimise auhinna. Kolmeteistkümnel võistlusel on kokku osalenud üle 1600 õpilase ja valminud üle 1300 uurimistöö. Uurimusi säilitatakse kirjandusmuuseumis, kus nendega on võimalik tutvuda kõigil huvilistel. Kuna uue riikliku õppekava järgi tuleb kõigil õpilastel tulevikus koostada uurimis- või praktiline töö, siis on EAÜS teinud selle ettevalmistamisel pikka aega tänuväärset tööd.

Traditsiooniline suvekool toimus augustis Ida-Virumaal Narva Kolledžis, kus osales ligi 90 õpetajat, nende hulgas ka külalised Lätist ja Soomest. Viimastele oli suureks üllatuseks, et Eestis koolitatakse end ka suvel. Soomes ei ole see mõeldav, suvi on puhkamiseks. Suvekoolis tutvuti Narva ja Ida-Virumaa kultuuripärandi ja ajalooga ning kuulati loenguid, mis võimaldaks mitmekesistada õppetööd ja samas kiirelt end kurssi viia eripalgeliste teemadega, millega tegelevad teadlased Tartu ülikoolis. Suvekooli peakorraldajad olid Piret Tänav ja Liia Vijand.

Väliskoolitusreis viis suvel 40 õpetajat Ungarisse. Reisi seltsipoolne koordinaator Riina Voltri oli teinud põhjaliku ettevalmistuse ja palju uuendusi: vaadata sai videofilme alates Läti ajaloost ja lõpetades kuulsa „Egeri tähtedega”. Esmakordselt koolitusreiside ajaloos oli bussis raamatukogu. Raamatuid laenutati agaralt, et meenutada Ungari ajalugu või tutvuda madjarite köögi saladustega. Põhikohaga Ungari saatkonnas töötava ungarlannast giidi Gabriela abil said õpetajad põhjalikud teadmised ungarlaste loomusest ja traditsioonidest, Ungari ajaloost, kultuurist ning tänapäevast.

Paarikümnel õpetajal oli juulis võimalus osaleda holokausti hariduse alasel koolitusel Yad Vashemis.

Mare Oja koordineerimisel koostöös Euroopa Nõukogu ning Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumiga korraldati oktoobris Tallinnas suurüritusena rahvusvaheline ajalooõpetajate konverents „Kultuuridevaheline dialoog ja teise kuvand ajaloo õpetamisel ja õppimisel”, millest võttis osa 130 esindajat erinevatest Euroopa maadest. Teemat käsitleti Eesti, Läti, Leedu, Ukraina, Venemaa, Soome, Rootsi ja Taani näitel. Arutati õpikute ja muu õppematerjali kasutamist, koostööd muuseumide ja arhiividega, aga ka 21. sajandi ajalooõpetaja portree üle ning kuidas saab minevikust ajalugu. Toimusid töötoad õpikeskkonnast, elektroonilistest õppevahenditest, tundlike teemade õpetamisest ning edasistest koostöövõimalustest. Tutvuti Tallinna muuseumidega.

Sügisvaheajal toimus teinegi konverents, mis oli pühendatud baltisaksa ajaloole. Peakorraldaja oli Hilje Piir, kes veab ka projekti baltisaksa ajaloo teemalise õppematerjali koostamiseks.

2013. aasta veebruaris toimus III ühiskonnaõpetuse olümpiaadi piirkondlik voor, milles oli võimalik osaleda kõigil soovijail, sest olümpiaadi esimene voor toimus elektrooniliselt. Ilmselt on see senini ka ainuke olümpiaad Eestis, mis toimub elektrooniliselt. Tulevikus hakkab osa eksameid tõenäoliselt toimuma elektrooniliselt ning seetõttu on EAÜS-i kolme olümpiaadi kogemusi võimalik arvesse võtta ja vigu vältida. Aare Ristikivi oli seltsipoolne koordinaator ka märtsis toimunud ühiskonnaõpetuse olümpiaadi traditsioonilise lõppvooru läbiviimisel koostöös Tartu Ülikooliga.

Omaette ära märkimist väärib Eesti osavõtt esimesest rahvusvahelisest ajaloo-olümpiaadist, kus osales edukalt kaks õpilast. Tagasi tuldi kuld- ja pronksmedaliga.

Jätkus rahvusvaheline koostöö Euroopa Nõukogu, Läti ja Soome ajalooõpetajate seltside ning Euroclioga, mille saadikuks rahvusvahelises suhtluses on valitud Mare Oja.

Seltsi õpetajad on seotud erinevate projektidega. Kultuuripärandi aastaga haakub suurepäraselt pikaajaline projekt, mille käigus valmivad kultuuriloolist õppematerjali sisaldavad raamatud kõigi Eesti maakondade kohta. Trükitud on üheksa, kujundatud üksteist ja kodulehel (www.eays.edu.ee) on väljas viis kogumikku. Lähtuvalt ühiskonnaõpetuse uuest ainekavast korraldati humanitaarõiguse koolitused. Koostöös SA-ga Unitas osaleti projektis „Different nations shared experiences” ja Domus Dorpatensisega projektis „Teise kuvand ajalooõpetuses”. Osaleti raamatu „Euroopa ristteedel” kirjastamisel, finantskirjaoskuse kujundamise projektis, koostöös tööinspektsiooniga tööõiguse alase õppematerjali koostamisel. Liis Reier koostas HTM-ile ülevaade uue õppekava rakendamisest ajaloos, koostöös Kadrioru kunstimuuseumiga koostatakse audiovisuaalset õppematerjali.

Kõikide projektidega seotud õpetajad väärivad tunnustust entusiasmi ja pühendumise eest. Kokkuvõttes aitab kogu see töö nüüdisajastada ning muuta huvitavamaks ja mitmekesisemaks kõigi õpetajate tööd ja metoodikat üleminekul uuele õppekavale, parandada seeläbi õpitulemusi ning äratada õpilastes huvi nii oma kodukoha ajaloo, minevikusündmuste vastu üldse kui ka tänapäeva ühiskonnas toimuva vastu.

Suur töö ja pühendumine väärivad ära märkimist. Kuna üldsuse tähelepanu pälvib pigem negatiivne, siis on EAÜS-il välja töötatud oma tunnustamise süsteem. Aastakoosolekul edastati seltsi tänukirjad kauaaegse silmapaistva töö eest Hella Mõttusele, Vilma Kuigarile, Heli Aiaotsale, Viivi Rohtlale ja Tiiu Ojalale.

Aasta teoks 2012 hääletati suurepärased tulemused I rahvusvaheliselt ajaloo-olümpiaadilt. Vastava tänukirja said kuldmedali võitnud õpilase Maali Tamme juhendaja Maie Nõmmik Vinni-Pajusti Gümnaasiumist ja pronksmedali võitnud õpilase Dajana Raabi juhendaja Lembit Roosimäe Sindi gümnaasiumist.

Noore õpetaja preemia vääriliseks valis seltsi ja partnerorganisatsioonide ühistoimkond kolm aastat seltsi juhatuse esimehena tegutsenud Indrek Riigori Tallinna Nõmme Gümnaasiumist.

Väärikas elutööpreemia otsustati anda Elve Tamverele, Are kooli kauaaegsele õpetajale, kes on oma elu pühendanud koduloo uurimisele ja uurimistööde juhendamisele. Preemiaga kaasneb seltsi hõbemärk ja võimalus osaleda seltsi suvereisil Baierimaale.

Aastakoosolekul muutus seltsi juhatuse koosseis. Aare Ristikivi ja Tiia Luugi kolm aastat seltsi juhatuses sai täis, nende asemele valiti juhatusse Marve Randlepp ja Madis Somelar. Juhatuse koosolekul valiti juhatuse esimeheks Madis Somelar, Marve Randlepp hakkab tegelema finantsasjadega, ülejäänud juhatuse liikmed Elle Seiman ja Piret Tänav jätkavad seniste valdkondadega.

Seltsi suvise koolitusreisi sihtkohaks aastal 2014 hääletati Ahvenamaa.

Oluliseks probleemiks seltsi tegevuses on jätkuvalt omavahendite nappus, st sõltumine projektirahadest. Õnneks on leitud võimalusi raha taotlemiseks, kuid takistuseks on aja nappus – põhitöö kõrvalt ei ole lihtne leida aega projektide kirjutamiseks, aruandluse täitmiseks ja ürituste organiseerimiseks. Ometi jätkub paljudel õpetajatel tahtmist, erksat vaimu ja ettevõtlikkust. EAÜS tegutseb toimekalt edasi: jätkuvad paljud projektid, mais toimub õpilaste uurimistööde võistluse pidulik lõpetamine, juulis koolitusreis „Romantiline Baierimaa ja Baden-Württemberg”, augustis suvekool Põlvamaal ning oktoobris seltsi 30. aastapäeva juubelikonverents Tallinnas.

 


Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!