Esmaspäev algas emakeeleeksamiga

29. apr. 2013 - Esmaspäev algas emakeeleeksamiga kommenteerimine on välja lülitatud

Esmapäeval, 29. aprillil sooritavad abituriendid emakeele eksamit. Eesti õppekeelega koolides, kus eesti keel on kohustuslik riigieksam, asus eksamit sooritama 8221 eksaminandi, vene õppekeelega koolides, kus emakeeleeksam on vabatahtlike eksamivalikute hulgas, sooritab eksamit 1398 eksaminandi, teatas SA Innove.

„Teist aastat ei ole emakeeleeksam enam pika kirjandi vormis, vaid koosneb kahest osast: tekstimõistmise ülesandeist ja lühema kirjandi kirjutamisest,” selgitas SA Innove õppekava- ja eksamitekeskuse eesti keele peaspetsialist Pille Reins.

2013. aasta riigieksamitele registreerus kokku 12 026 eksaminandi, eksamivalikute arv on üle 36 tuhande. Eksamiperiood kestab kuni 14. juunini, mil toimub füüsika riigieksami lisaeksam. Seoses muudatustega gümnaasiumi lõpetamise tingimustes toimuvad 2013. aasta riigieksamite korduseksamid juba sel suvel, 23. juulist 8. augustini.