Kooli juhtkond võib tulevikus olla ka väiksem

1. apr. 2013 - Kooli juhtkond võib tulevikus olla ka väiksem kommenteerimine on välja lülitatud

Haridus- ja teadusministeerium saatis kooskõlastusele koolitöötajate miinimumkoosseisu määruse muudatuse, mille kohaselt võib kohalik omavalitsus põhjendatud taotluse alusel määrata kooli juhtkonda vähem töötajaid kui kehtiv määrus sätestab, teatas ministeeriumi pressiesindaja.

Muudatuse eesmärk on anda kohalikele omavalitsustele võimalus kalduda koolitöötajate miinimumkoosseisu määruses kõrvale juhtkonnale kehtestatud minimaalsest ametikohtade arvust, kui juhtimise ametikohtade miinimumnõuded takistavad vajalikke ümberkorraldusi koolivõrgus ega luba koole efektiivsemalt juhtida. Loa erandiks annab muudatuse kohaselt haridus- ja teadusminister, selline kontroll tagab kooli toimimiseks vajaliku töötajate koosseisu.

Määruse muutmise ajendiks sai Võrumaa Sõmerpalu valla juhtide väljatoodud tõsiasi, et määrus takistab väiksematel omavalitsustel langetada koolivõrku korrastavaid otsuseid.

Nimelt soovib Sõmerpalu vald jätta 2014/2015. õppeaastaks valda kahe väikese põhikooli asemel ühe, mille õppetöö toimuks kahes eri paigas. Üleminekuna koolide liitmisele soovib vald liita sügisest koolide juhtkonnad, kuid ülalnimetatud määruse järgi peab eraldi töötavatel koolidel olema tingimata omaette juhtkond. Vallas on kaks kooli – Osula ja Sõmerpalu põhikool, kus on õpilasi vastavalt 107 ja 70.

„Pole mitte mingit põhjust, miks peaksid seadused takistama omavalitsusel kahe kooli ühe juhtimise alla panemist – eriti, kui sellest sisuliselt ainult võidetaks,” ütles minister Aaviksoo pärast kohtumist Sõmerpalu valla juhtidega.

Riigikogu menetleb ka põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu, mis peaks kaotama sellised arusaamatud piirangud ja takistused.