Vene kool sai kohtus lüüa

3. mai 2013 Argo Kerb HTM-i avalike suhete osakonna juhataja - Vene kool sai kohtus lüüa kommenteerimine on välja lülitatud

Tallinna ringkonnakohus jättis rahuldamata Tallinna ja Narva taotluse jätkata 15 munitsipaalkoolis õpet põhiliselt vene keeles. Kohus osutas, et riigikeele omandamine teenib muu hulgas ka Eesti ühiskonna sidususe ja ühtsuse huve.

Käesoleva aasta 1. septembrist tuleb vene koolides 10.−12. klassini õpetada 60% õppeainetest eesti keeles, kuid 15 kooli leiab, et pole selleks veel valmis. Samal ajal võib vene põhikoolis õpe jätkuda vene keeles, kuid üheksanda klassi lõpuks peab vene noor valdama eesti keelt vähemalt B1-tasemel. Osalisele eestikeelsele õppele hakati vene koolides üle minema 2007. aastal.