Eesti mõisakoolid saavad taotleda välisraha

13. aug. 2013 - Eesti mõisakoolid saavad taotleda välisraha kommenteerimine on välja lülitatud

Kultuuriministeerium kuulutas välja Euroopa Majanduspiirkonna programmi „Mõisakoolid – säilitamine läbi kasutamise” teise taotlusvooru, milles jagatakse projektidele 670 000 eurot. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november 2013.

Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna projektijuhi Riin Alatalu sõnul on Euroopa Majanduspiirkonna doonorriikide Norra, Islandi ja Liechtensteini 2009–2014 programmiperioodi uus avanev meede mõeldud mõisakoolide arendamiseks piirkonna tõmbekeskustena. Taotlusvoor on suunatud elu edendamisele mõisakoolide ümber ning mõeldud uute tegevuste ja võimaluste loomiseks, sidudes seeläbi kohalikke elanikke kooliga.

„Rahastajad eeldavad, et projektid aitavad kaasa kogukondade jätkusuutlikkusele, pakkudes uusi teenuseid, luues uusi töökohti ning tugevdades seeläbi nii konkreetse koha kui ka mõisakoolide identiteeti”, ütles Alatalu.

Toetuste eesmärk on parandada ka Eesti koolide omavahelist koostööd ning edendada rahvusvahelisi kontakte, seda ennekõike Norra kogukondadega.

Lisainfot taotlusvooru kohta leiab siit.