Tartu Ülikooli suveülikooli avab Mihhail Lotmani loeng

2. aug. 2013 - Tartu Ülikooli suveülikooli avab Mihhail Lotmani loeng kommenteerimine on välja lülitatud

Esmaspäeval, 5. augustil kell 16 peab Tartu Ülikooli Philosophicumi ringauditooriumis suveülikooli XIV hooaja avaloengu semiootik Mihhail Lotman teemal „Vaim ja vabadus”, teatas TÜ pressiesindaja.

Lotman räägib vaimsuse kontseptsioonidest, mis seostuvad vaimu ja vabadusega. „Vaimu käsitluses võib eristada kaht vastandlikku kontseptsiooni, mõlemal on väga sügavad juured. Neist esimese järgi on vaim suveräänne ja ideaalis monistlik. Arvamuste paljusus on käsitletav pahe ja ohuallikana, viib lahkhelide ja tülideni. Sellise arusaama variante leiame nii Konfutsiuse õpetusest kui Platoni riikluse teooriast. Teine kontseptsioon, mis hakkas arenema Ateenas 5.–4. sajandil eKr, lähtub arusaamast, et vaba vaim areneb erinevate arvamuste ja hoiakute konfrontatsioonis (vaidluses sünnib tõde),” jätkab Lotman.

Suveülikool pakub täiendusõppe võimalusi ettevõtjatele, avaliku sektori ametnikele, kultuuri, sotsiaal- ja haridustöötajatele ning kõikidele huvilistele. Koolituse läbinud õppijad saavad Tartu ülikooli tunnistuse koos hinnetelehega.

Mõnel 2013. aasta suveülikooli kursustel on veel ükskuid vabu kohti. Täpsemalt saab vaadata aadressilt www.ut.ee/suveulikool.