Lapsekeskne töökorraldus tugineb kokkulepetele

27. sept. 2013 Tiina Peterson haridusministeeriumi üldharidusosakonna peaekspert - 4 kommentaari

Uuendatud tööajamäärus on toonud tagasisidet ka alushariduse poole pealt. Saabunud küsimuste valguses tuleb rõhutada, et tööaja ning -koormuse reeglid kehtivad ühtemoodi nii lasteaia-, üldhariduskooli- kui ka kutsekooliõpetajatele. Samuti on töölepingu kaitsed ja kohustused ühtsed kõigile töötajatele, sealhulgas ka haridustöötajatele (töötagu nad lühendatud, 35-tunnise või 40-tunnise töönädalaga). Uue määruse kehtima hakkamine ei sunni lepinguid muutma, veelgi vähem paneb see kellelegi kohustuse seda teha.

Küsimusi on tekitanud väärarusaam – millele on ilmselgelt aidanud kaasa täiesti eripärane ja tihti reaalsusest irdunud koormusarvestus –, et palk ja koormus sätestatakse „kusagil seaduses”. Tegelikult sätestatakse kõik oluline töölepingus, mis pole lihtsalt paber, vaid mõeldud töökorraldust läbipaistvaks muutma ja töötajat kaitsma. Oluline on tuua tööleping ja tööandja vastutus taas fookusesse.

Nagu Irene Käosaar eelmise nädala Õpetajate Lehe artiklis rõhutas, on määruse ainus muutus see, et on võetud ära kohustus koormust eelkõige kontakttundide järgi arvutada –

lasteaiaõpetajatel oli täiskoormus seni 30 tundi vahetut õppe- ja kasvatustegevust lastega, hoolimata sellest, mitu last oli rühmas, kui vanad nad olid ning kui paljudel neist olid erivajadused. Sellest sõltuvalt ju koormus ja vastutusulatus erinevad.

Konkreetne tööaeg tuleb fikseerida lepingus

Seetõttu sätestataksegi uues määruses üheselt: lühendatud täistööaja kestuseks koolieelse lasteasutuse õpetaja ametikohal on seitse tundi päevas ehk 35 (astronoomilist) tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul. Siis ei saa ka asutuse juht või pidaja ebamõistliku töökorralduse süüd riigi käsulaudade kaela ajada. Tööülesannete täitmiseks vajaliku objektiivse aja saabki leppida kokku vaid konkreetsetes oludes, arvestades lasteaiarühma ja laste eripära. Tööaeg tuleb fikseerida töölepingus.

Jätkuvalt võib üldtööaja sees leppida kokku, mitu tundi kulub õpetajal vahetuks õppe- ja kasvatustegevuseks ning mitu tegevuse kavandamiseks. Töölepingus peavad (ja pidid ka varem!) olema üles kirjutatud kõik tööülesanded – see on töösuhte seisukohalt üks olulisemaid tingimusi, kuna tööandjal on õigus nõuda töötajalt just sellist tööd, mis on tööülesannete kirjelduses kokku lepitud. Samas on selge, et nende kirjeldusega ei saa minna ülemääraste peensusteni ja sätestada töötaja iga liigutust.

Tööaja korraldamisel koolieelses lasteasutuses peab direktor lähtuma koolieelse lasteasutuse seaduse ja koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast tulenevatest õpetaja ülesannetest. Kokku võib leppida ka muudes ülesannetes, kuid riiklik õppekava näeb muuhulgas ette õppe- ja kasvatustegevuse kavandamist ning lapse arengu analüüsimist. Need ülesanded peavad lasteaiaõpetaja tööaega ära mahtuma. Samuti tuleb õpetaja tööaega arvestada õppekäigud ja lasteasutuse üritused.

Ühepoolselt muuta ei saa

Tavaolukorras on koormuse ühepoolne muutmine seadusevastane, ja seda isegi juhul, kui kusagil on töölepingusse „sattunud” punkt, et kord aastas muudetakse (automaatselt) koormust. Säärane punkt lihtsalt ei päde. Soovides aga muuta tööaja korraldust, paneb töölepinguseadus asutuse juhile kohustuse konsulteerida ja informeerida nii töötajaid kui ka nende esindajaid.

Seega saab töölepingus kokkulepitut muuta ainult poolte kokkuleppel. Töölepingu tingimuste muutmist ilma poolte kirjaliku kokkuleppeta võib töötaja käsitada kui lepingu olulist rikkumist. Oluline on rõhutada, et sellise olukorra tekkimisel ei tohi töötaja olukorraga leppida – kui töötaja on lepingule allkirja andnud, on väga raske, kui mitte võimatu tõestada, et ta seda teha ei tahtnud.

Õpetajatele kehtib jätkuvalt lühendatud tööaeg, sest nende töö nõuab kontsentreeritud tähelepanu lastele. Ületöötamine on ohtlik laste heaolule, arengule, turvalisusele ja alushariduse kvaliteedile. Seega on lühendatud tööajaga töötajate puhul tööaja mõistlik korraldus veelgi olulisem. Lasteasutuse töökorralduse ja kvaliteedi eest vastutab lasteasutuse juhtkond ning lasteasutuse pidaja.

On mõned erandid, mil tööaja korraldust saab ühepoolselt muuta, kuid see peab tulenema lasteasutuse vajadusest ja arvestama mõlema poole huve. Selline muudatus peab olema põhjendatud vajadusega tõsta laste heaolu, turvalisuse ja alushariduse kvaliteeti ning suurendada lapsekesksust. Direktor peab alustama tööaja korralduse muutmist töötajate esindajate või töötajate informeerimisest ja individuaalselt konsulteerimisest.

Töösuhetest tulenevate probleemide korral on õpetajal võimalik pöörduda kohaliku tööinspektsiooni juristi poole, kelle kontaktandmed ja vastuvõtuajad on koduleheküljel www.ti.ee. Samuti on võimalik küsida nõu tööinspektsiooni infotelefonil 640 6000. Õnneks on eespool kirjeldatud nõuandeid vajavaid probleeme praktikas olnud üsna vähe, kuid isegi üks oleks ju liiast. Kõige parem meede ongi tark ja informeeritud töötaja.


4 kommentaari teemale “Lapsekeskne töökorraldus tugineb kokkulepetele”

 1. Õpetaja ütleb:

  Nii võib ainult ametnik kirjutada, kes tegelikust koolielust ei tea eriti midagi!

 2. lasteaia rühmaõpetaja ütleb:

  Lugupeetud Tiina Peterson.
  Selle uue määrusega ei soovi ükski direktor hakata ühegi õpetaja töökoormust vähendama. Kui ikka oli õpetajal koormus 1,0 või 0,9 või hoopis 0,5 siis nii see ka jääb kui hoopis paremuse poole tõsta ei saa. Artikliga ajate vaid õpetajad segadusse ja hirmule, et direktorid hakkavad tohutuid vägivaldseid muudatusi tegema.
  Millele selle määrusega kõige enam rõhutakse? Sellele, et õpetajad peaksid oma 35 töötundi tegema ära ikka töökohas ja nädala jooksul. Parim selleks on variant kus ollakse koos sellel ajal kui lastele seda kõige enam vaja on. Teie artiklit lugedes tekkisid mul vastakad tunded. Ühelt poolt rõhutate, et direktor vastutab lasteasutuse töökorralduse ja kvaliteedi eest ja siis hoiatate õpetajaid, et direktor ei tohi teha nii ja naa ja kui ta teeb siis õpetaja ei tohi sellega leppida ja allkirja kirjutada. Ükski direktor ei hakka seadust rikkuma. Loomulikult teavitab ta õpetajaid töökorralduse muudatustest ja ma arvan, et seda on kõik direktorid juba teinud. See määrus seda ju nõuab. Ja kui nüüd direktor nõuab õpetajatelt ka kõigi 35 töötunni ärategemist nädalas asutuse seinte vahel, siis paraku mõned õpetajad, lugenud teie artiklit, protesteerivad. Artiklis on ju öeldud, et uue määruse kehtima hakkamine ei sunni lepinguid muutma, veelgi vähem paneb see kellelegi kohustuse seda teha. Lepingutes ongi aga kirjas, et tööaeg on 35 tundi nädalas. Loomulikult pole lepinguid vaja muuta vaid tööaja kasutuses tuleb teha muudatusi. Mina olen veidi pettunud. Määrus oleks võinud olla veidi detailsem. Praegu saab seda tõlgendada erinevalt. Oleks tore kui keegi seletaks lahti, mida tähendab tööaja kohta selline lause: lühendatud täistööaja kestuseks koolieelse lasteasutuse õpetaja ametikohal on seitse tundi päevas ehk 35 (astronoomilist) tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul. Kas direktor võib õpetajat sundida tööle tulema ka puhkepäevadel? Või võib õpetaja mõned töötunnid teha hoopis hilisõhtul või öösel?
  Head soovides teile kõigile!

 3. Tiina Peterson ütleb:

  Tänan edastatud küsimuse eest, vastan sellele lähinädalatel Õpetajate Lehes.

 4. õpetaja ütleb:

  Ootan juba pikemat aega Tiina Petersoni vastust eelneva kommentaari kohta.

Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!