Loodusuurijad kogunevad Tartusse ökoloogiakonverentsile

16. okt. 2013 - Loodusuurijad kogunevad Tartusse ökoloogiakonverentsile kommenteerimine on välja lülitatud

18. ja 19. oktoobril tähistatakse Tartu Ülikoolis Eesti Looduseuurijate Seltsi 160. aastapäeva  ökoloogiakonverentsiga „Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime”, millel räägitakse valdkondlike projektide tulemustest, sh elurikkusest, kliimast, veekeskkonnast ja elust atmosfääris, teatas TÜ pressiesindaja.

12. korda toimuva konverentsi plenaaristungil saab ülevaate keskkonnakaitse ja -tehnoloogia, keskkonnaohtude, elurikkuse ja muude ökoloogiliste rakenduste arendamisele suunatud projektide esialgsetest tulemustest.

Näiteks räägivad Eesti Mereinstituudi teadlased Henn Ojaveer, Jonne Kotta, Tiit Kutser Eesti merekeskkonna elurikkuse seisundist ja selle võimalikust tulevikust ning Tartu observatooriumi teadlased annavad ülevaate satelliidi-info kasutamise võimalustest veekogude seisundi määramisel. TÜ geoinformaatika ja kartograafia professor Tõnu Oja kõneleb elurikkuse, mulla ja maapõue andmesüsteemide geoinformaatilistest arendustest ning TÜ teadlased Gristin Rohula, Priit Kupper, Anu Sõber kasvukambri eksperimendi näitel öise veevahetuse mustritest.

Konverentsi korraldab Eesti Ökoloogiakogu koostöös Eesti Looduseuurijate Seltsi, Eesti Teadusagentuuri, Tartu Ülikooli ja teiste ülikoolidega.

Lisainfo ja ajakava leiab TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskonna kodulehelt.