TLÜ-s otsitakse võimalust õppetööd elavamaks muuta

21. okt. 2013 - 2 kommentaari

Tallinna Ülikoolis (TLÜ) peetakse täna ja homme humaanse pedagoogika ideid levitavat konverentsi „Erinevad teed ja võimalused inimkeskseks hariduseks”, mis keskendub sellele, kuidas õppetööd koolides elavamaks muuta.

Konverentsiga kaasnevad asjatundjate meistriklassid, kus tutvustatakse didaktilisi ja metoodilisi võimalusi õppetöö elavaks muutmisel ning õpetaja professionaalsete oskuste täiustamisel. Esinevad inimkeskse pedagoogika ideestiku esindajad Venemaalt, Soomest, Leedust ja Eestist.

Esinejate seas on Jarno Paalasmaa Soomest („Miks ja kuidas peaks kool muutuma? Alternatiivpedagoogiline vaatenurk kooli arengutele”), Irene Stulpiniene Leedust („Elu õppetunnid füüsikatundides”), Vera Akimova Venemaalt („Humaanse pedagoogika hologramm-printsiibid”) ning Eestist Maria Tilk („Humaanse pedagoogika ideed läbi ajaloo”), Tiiu Kuurme („Kool on kui katkiläinud binokkel. Üliõpilaste metafoorid kogetud ja soovitud koolist”), Rea Raus („Ökoloogiline, holistiline paradigma hariduses ja selle avaldumine õpetajate arusaamades”) ja Villu Mengel („Õpetamis-, õppimis- ja kasvatuskäsitus”).

Meistriklasse viivad läbi: Vilija Zalene Leedust („Kaasaja õpetaja vaimutule allikad”), Jelena Paśkovskaja Lätist („Vaimsuse ja loovuse arendamine algklasside õpilastel”), Marina Abramova („Õpetaja looming kirjaliku ja suulise tegevuse protsessis”), Marina Korinevskaja Leedust („Kohtumised saatuste ristteedel”), Jarno Paalasmaa Soomest („Soome kooli edutegurid”), Natalja Novikova Lätist („Koostöö on inimlikkuse kroon”) ning Eestist Alevtina Mõlnikova ja Olga Prohorenko („Võrrelgem oma tegevust isade ideaalidega”),  Ivi Kukk ja Siiri Siska („Projektitöö klassiõpetaja töös”), Sirje Klaos („Loovus ja looming kaasaegses digihariduses läbi õpetaja/õpilase pilgu”), Evelin Tamm („Intuitiivpedagoogikast”), Amino Põldaru („Õpilaste ideed õppimise mängulisemaks muutmiseks”) ja Ene-Silvia Sarv („Koolirõõm, koolikliima”).

Konverentsi töökeeled on eesti, vene ja soome keel.

Konverentsi korraldavad TLÜ Kasvatusteaduste Instituudi kasvatusteaduste osakond, Eesti Humaanse Pedagoogika Ühiskondlik Keskus ja Lasnamäe Lastekeskus.