Üliõpilaskondade liit valis aasta toetajaid ja tegusid

10. dets. 2013 - Üliõpilaskondade liit valis aasta toetajaid ja tegusid kommenteerimine on välja lülitatud

Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) valis aasta tudengisõbraks Tallinna tehnikaülikooli, aasta tudengielu toetajaks korp! Rotalia, tudengielu aastasündmuseks EstCube tudengisatelliidi projekti ning kõrghariduspoliitika aastasündmuseks tasuta kõrghariduse.

„Kui eelmisel aastal jäi tudengisõbra tiitel jagamata, siis sel aastal on hea meel tunnustada Tallinna tehnikaülikooli panuse eest õppekeskkonna arendamisse ning väga hea meel on EstCube’i üle, millega viidi eesti üliõpilaste võimekus ja innovaatilisus orbiidile nii Eestis kui mujal maailmas,“ ütles EÜL-i juhatuse aseesimees Silver Ool.

Ta lisas, et 2013. aasta on olnud sündmusterohke, mistõttu tunnustuse omistamine pole lihtne. „Kõrgharidusreformiga seonduv on juba kolmandat aastat tunnistatud tähtsaimaks sündmuseks kõrghariduspoliitikas, mis peegeldab tudengite kõrgeid ootuseid antud reformipaketi suhtes.“

Kõrghariduspoliitika aastasündmuseks kuulutas EÜL tasuta kõrghariduse, mille rakendumisena täitus ka EÜL-i üks pikaajalisi eesmärke. Samas nentis EÜL-i juhatuse esimees Sigrid Västra, et kuigi palju tööd on tehtud, ootab teist sama palju veel ees.

„Tasuta kõrgharidus on suur samm edasi, kuid tööd tuleb teha reformi tervikliku rakendumise nimel, tagamaks õiglane ligipääs tasuta kõrgharidusele. Tähelepanu tuleb pöörata toetuste ja stipendiumite süsteemile, analüüsida reformi mõjusid ning rõhutada kõrghariduse kvaliteeti. Sellegipoolest on tasuta kõrgharidus märk sellest, et EÜL on koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga edukalt töötanud enda pikaajaliste eesmärkide nimel,“ lisas Västra.

Aastatudengielu toetajaks pärjas üliõpilaste liit korp! Rotalia, kelle iga-aastased stipendiumid (kuni 50 tk), suuruses kuni 2000 eurot on märkimisväärseks toeks paljudele üliõpilastele.

Tudengielu aastasündmuseks nimetati ESTCube tudengisatelliidi projekt, mis mitme kõrgkooli koostöö tulemusena ka Eesti esimese satelliidi kosmosesse saatis.

Lisaks valis EÜL traditsiooniliselt ka aasta ettevõtte ning aasta partneri. Nendeks nimetati vastavalt Swedbank, kes sel õppeaastal koostöös Eesti Üliõpilaskondade Liiduga, tõi turule ISIC MasterCard tudengikaardi ning Saku Õlletehas, mis on juba pikka aega üliõpilasliikumisele toeks olnud ning  tudengisündmusi sponsoreerinud.