Arhiivikülastus Skype’i teel

31. jaan. 2014 rahvusarhiiv - Arhiivikülastus Skype’i teel kommenteerimine on välja lülitatud

Väga tihti sooviksid õpetajad rikastada oma tunde mitmesuguse materjaliga, kuid eriti suurematest keskustest kaugemal asuvate koolide jaoks tähendab arhiivikülastus terve päeva vältavat ekskursiooni, majanduslikest väljaminekutest rääkimata. Rahvusarhiiv on töötanud välja tunnikavad, mis pakuvad võimalust töötada autentsete arhiiviallikatega, kuid teha seda kooli arvutiklassis.

Tunnikavad on välja töötatud projekti „Muuseum ja arhiiv õppekeskkonnana” raames ning käsitlevad 18.–20. sajandi ajaloosündmusi. Teemavalikus on näiteks perekonnanimede panek, talurahva olukord 18. ja 19. sajandil, Tartu rahu, vaikiv ajastu jpm.

Tunnikavade aluseks on arhiiviallikad vastavast perioodist ning arhiivi virtuaalse uurimissaali (www.ra.ee/vau) andmebaasid. Keerulisemad allikad on eesti keelde tõlgitud. Arhiivitöötaja juhendab tegevust Skype’i kaudu.

Kui on aga soovi ja võimalust kohapeale ekskursioonile või arhiivitundi tulla, siis õpilasgruppe võtab rahvusarhiiv heal meelel vastu nii Tallinnas (Madara 24, Maneeži 2) kui ka Tartus (J. Liivi 4). Samuti tasub end kursis hoida kaks-kolm korda aastas vahetuvate arhiiviallikatel põhinevate näitustega, millest nii mõnigi on lähedalt seotud gümnaasiumi õppekavades käsitletavate teemadega. Märtsi lõpuni on võimalik vaadata Tallinnas rahvusarhiivi galeeris (Maneeži 2) näitust „Kirju ühest sajandist”, kus avatakse Eesti 20. sajandi ajaloo olulisemaid sündmusi isikuarhiivides leiduva kirjavahetuse kaudu. Tartus on praegu võimalik vaadata näitust „Elu enne ilmasõda”, mille maikuus vahetab välja kohtureformi aastapäevale pühendatud väljapanek.

Tunnikavade kasutamine ja arhiivitunnid on tasuta. Kõik pakutavad teenused on leitavad arhiivikooli koduleheküljel www.ra.ee/arhiivikool.