Porkuni paemuuseum ja Tamsalu lubjapark

31. jaan. 2014 Porkuni paemuuseum - Porkuni paemuuseum ja Tamsalu lubjapark kommenteerimine on välja lülitatud

Porkuni paemuuseum asub Lääne-Virumaal Tamsalu vallas maalilise Porkuni järve keskel asuval Küngassaarel, endisaegse linnuse väravatornis. Muuseum alustab 2014. a hooaega uuenenud ekspositsiooni ja interaktiivsete lahendustega. Läbi viie korruse saab ülevaate meie rahvuskivist – paekivist. Ekspositsioon tutvustab paekivi ajalugu, kivistisi, levikut ja kasutust.

Paemuuseum on sobiv koht täiendavate teadmiste saamiseks õpilastele. Huvilistel on võimalik ise paekivinäidiseid uurida ja töödelda, kivistisi määrata ning paekivi ülesandeid lahendada. Muuseumis kuuldu kinnistamiseks on koostatud põhikooliõpilastele paekivi õpimapp, mis sisaldab töölehti kolmele vanuseastmele. Porkuni vana paemurd on üks rikkalikumaid ordoviitsiumiaegseid kivististe leiukohti maailmas. Asjakohast infot jagavad giidid, kes tutvustavad ekspositsiooni ja Porkuni kultuuriloolisi paiku.

Tamsalu lubjapark on lubjatootmise ajalugu tutvustav teemapark. Lubjapargis saab tutvuda kahe ring­ahju ja ühe maa-ahjuga. Lühike õpperada viib näidispaemurruni ning on varustatud infotahvlitega. Ekspositsioon annab ülevaate lubjatootmise ajaloost Tamsalus.

Õpilastele pakutakse ühe- ja kahepäevaseid lubjapõletuse õppeprogramme, mille käigus saab juhendajate näpunäidetel ise osaleda lubja põletamisel ja kustutamisel. Töötubades tutvustatakse tööstuspärandit ja looduse õpperada, saab tahuda paekivi, valmistada kivist meeneid ja kivile graveerida, samuti õpitakse kasutama lupja. Soovitav grupi suurus on 40–50 õpilast.

Täpsem info Porkuni paemuuseumist tel 329 3881, 514 4836 või paemuuseum@tamsalu.ee, www.tamsalu.ee/paemuuseum.


Comments are closed.