Minevikust tulevikku – ühe kogukonna lugu

14. veebr. 2014 Mariita Mattiisen Eesti NATO Ühing - Minevikust tulevikku – ühe kogukonna lugu kommenteerimine on välja lülitatud

27. jaanuar on ülemaailmne holokausti ohvrite mälestuspäev, mida tänavu tähistati ajaloo- ja ühiskonnaõpetajate konverentsiga, korraldajateks Eesti NATO ühing, haridus- ja teadusministeerium ning Eesti juudi kogukond.

Konverentsipäev algas mälestus­tseremooniaga Kloogal holokausti ohvrite memoriaali juures. Kõnelesid haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo, juudi kogukonna esinaine Alla Jakobson, diplomaatilise korpuse vanem, Iirimaa suursaadik Peter McIvor ning Iisraeli Helsingi saatkonna asejuht Arezoo Hersel. Palve pidas pearabi Shmuel Kot. Pärast tseremooniat tutvuti Eesti ajaloomuuseumi rajatud memoriaaliga.

Eesti juudi kogukonnas peetud konverentsi avasid kultuuriminister Urve Tiidus ning Iisraeli saatkonna asejuht Arezoo Hersel. Avasõnadele järgnes huvitav ning kohati kurbust tekitav vestlusring „Mäletades minevikku – vaadates tulevikku”. Osalesid kaitsepolitsei asedirektor Martin Arpo, Olev Liivik Eesti ajaloomuuseumist ning Toomas Hiio Eesti sõjamuuseumist. Kõlama jäi, et oluline on kasvatada ühiskonnas ausust, avatust ja empaatiat, et vältida tulevikus holokaustilaadseid katastroofe.

Teine vestlusring keskendus holo­kausti teemade õpetamisele koolis. Esinesid Irene Käosaar haridus- ja teadus­ministeeriumist, Sulev Vald­maa Jaan Tõnissoni instituudist ja Ringo Ringvee siseministeeriumist.

Olulisemad teemad käsitlesid õpetamise metoodikat. Jõuti järeldusele, et ehkki õppekava näeb konkreetselt ette, mida ja kui palju lastele selgitada, saab õpetaja ise valida metoodika, et lapsed teemat paremini mõistaksid.

Tähtsaks peeti koolivälist tegevust, näiteks muuseumide külastamist, ning uurimustööde kirjutamist, kus õpilased saavad teemasse põhjalikult süveneda. Konkreetsed näited ja võrdlused aitavad teemat paremini mõista, näiteks võrdlus eesti rahvast otseselt puudutanud küüditamisega. Holokausti õpetamisel peeti oluliseks õpetaja tunnetuslikkust teema käsitlemisel ning väljumist n-ö traditsioonilistest õpetamisviisidest. Eesmärk on, et õpilane mõistaks holokausti olemust, mitte ei õpiks pähe vaid aastaarve ja ohvrite hulka.

Vestlusringe modereeris Juzef Luvistsuk Eesti juudi muuseumist.

Konverentsi lõpus näidati emotsionaalset lühifilmi holokaustist selle õuduse läbi elanu kirjeldusena. Ohvri otsene kõne illustreerituna dokumentaalkaadritega jättis kindlasti jälje kõigi vaatajate hinge. Filmi juhatas sisse Noa Sigal rahvusvahelisest holokausti õpingute koolist. Ta valdas teemat hästi ning rääkis paljust, millest enamik auditooriumist ehk varem ei teadnudki.

Eesti NATO ühing korraldas tänavu holokausti ohvrite mälestamiskonverentsi kolmandat korda ning peab oluliseks seda traditsiooni jätkata.