Parim noorte karjäärikeskus tegutseb Raplamaal ning õppenõustamiskeskus Viljandimaal

31. märts 2014 - Parim noorte karjäärikeskus tegutseb Raplamaal ning õppenõustamiskeskus Viljandimaal kommenteerimine on välja lülitatud

SA Innove valis oma partnerorganisatsioonide seast 2013. aasta parimaks noorte karjääriteenuste osutajaks Raplamaa info- ja nõustamiskeskuse ning parimaks õppenõustamisteenuste osutajaks Viljandimaa nõustamis- ja õpiabikeskuse „Vasem-parem”.

Raplamaa info- ja nõustamiskeskuse juhtimises on olnud palju muutusi ning sealne juhataja ja karjäärinõustaja Ruth Lippus ning karjääriinfo spetsialist Nele Hulkko on viinud keskuse väga kiiresti tublide tulemusteni.

„Noorte tagasiside uuringust selgus, et 80% klientidest jäi teenustega rahule ning 96% soovitaks keskuse karjääriteenuseid oma eakaaslastele, samuti on saavutatud partnerluslepingus toodud indikaatorites väga häid tulemusi,” selgitab SA Innove karjäärinõustamise valdkonnajuht Kristina Orion. „Lisaks tehakse maakonnas aktiivset koostööd sealsete õppeasutuste ja teiste organisatsioonidega ning koostööpartneridki on keskuse tublit tööd maakonnas esile tõstnud.”

Viljandimaa nõustamis- ja õpiabikeskus „Vasem-parem” eripedagoogid Elina Savinen ja Lea Aavik, logopeed Katrin Inso, sotsiaalpedagoog Margit Pajo, psühholoogid Ave Rohtla, Ene Raudla ja Aili Pajula ning keskuse juht Reet Nigol on hästi tulnud toime kõigi kohustustega teenuste osutamisel ning on olnud ka ise aktiivsed teenuste arendajad nii maakonna kui riigi tasandil.

„Lastevanemate ja haridusasutuste seas läbiviidud tagasisideküsitlusest selgus, et 92% haridusasutustest vastanutest peavad oluliseks keskuse teenust ning kõik vastanud lapsevanemad on pakutavaga rahul,” toob keskuse tugevusi esile SA Innove õppenõustamise valdkonnajuht Ave Szymanel. „Viljandimaa keskuse puhul väärib veel märkimist ühtehoidev meeskond ja koostegutsemise tahe ning soov kõik planeeritu ellu viia.”

SA Innove loob 1. septembriks 2014 vähemalt igasse maakonda SA Innove struktuuri kuuluva Rajaleidja keskuse, kus pakutakse lõimituna eripedagoogilist, logopeedilist, sotsiaalpedagoogilist, psühholoogilist ja karjäärinõustamist ja karjääriinfot, ning mis hakkab korraldama maakondliku nõustamiskomisjoni tööd.

Lisainfot keskuste ümberkorraldamisest leiab veebilehelt www.innove.ee/rajaleidja-keskused.