Riigikogu võttis vastu Tallinna tehnikaülikooli seaduse

4. juuni 2014 - Riigikogu võttis vastu Tallinna tehnikaülikooli seaduse kommenteerimine on välja lülitatud

Riigikogu kiitis kolmapäeval heaks Tallinna tehnikaülikooli (TTÜ) seaduse, millega nähakse ette TTÜ erisused teiste avalik-õiguslike ülikoolidega, piiritletakse ülikooli tegevussuunad ning uuendatakse TTÜ juhtimist, teatas riigikogu pressitalitus.

„Uue seaduse eesmärgiks on aidata kaasa uute Eesti edulugude tekkele tehnikateaduste vallas,” ütles riigikogu kultuurikomisjoni esimees Lauri Luik. „Tartu ülikool on täna ainus avalik-õiguslik ülikool, millel on oma seadus. On igati loogiline, et ka TTÜ-l kui eeskujulikul teadusülikoolil, juhtival tehnikahariduse ja -teaduste edendajal on oma seadus.”

80 poolthäälega heaks kiidetud seaduse kohaselt uuendatakse ülikooli juhtimisstruktuuri, et võimaldada ülikoolil oluliselt suuremal määral kaasata juhtimisprotsessidesse ka ülikooli akadeemilisest kogukonnast väljaspool olevaid isikuid.

TTÜ kõrgeimaks juhtorganiks saab kuratoorium, mille liikmetest üle poole nimetavad ülikoolivälised osapooled väljastpoolt akadeemilist kogukonda. Ülikooli nõukogu saab olema akadeemiline otsustuskogu, kes otsustab ülikooli õppe- ning teadus- ja arendustegevuse küsimuste üle. Rektor juhib ülikooli igapäevast tegevust ja esindab ülikooli.

Uus lähenemisviis muudab ülikooli senisest enam avatumaks ning võimaldab ülikoolil oluliselt paremini täita innovatsiooni edendamise ja ühiskonna teenimise ülesannet.