Õppejõud ja teadustöötajad saavad tähtajatud töölepingud

12. aug. 2014 - Õppejõud ja teadustöötajad saavad tähtajatud töölepingud kommenteerimine on välja lülitatud

Kõrgkoolid ja teadusasutused peavad alates 2015. aastast kõigi õppejõudude ja teadustöötajatega sõlmima seni levinud tähtajaliste töölepingute asemel tähtajatud töölepingud, teatas haridus- ja teadusministeerium.

Aastavahetusel jõustuv muudatus annab võimaluse kujundada töösuhteid töö tegelikust iseloomust lähtuvalt ning arvestada seejuures mõlema poole huvide ja vajadustega. Tähtajatud lepingud suurendavad töötaja kindlustunnet ning peaksid tõstma õppejõu ja teadlase ametikohtade atraktiivsust seni mujal rakendust leidnud erialaspetsialistide silmis, seisab ministeeriumi teates.

Praegu kehtib kõrgkoolides ja teadusasutustes süsteem, kus töölepingud teatud aja järel lõpevad ja vabanenud ametikohale leitakse töötaja konkursiga. Tulevikus tuleb kõrgkoolidel ja teadusasutustel seadusemuudatuse kohaselt atesteerida oma korralisi õppejõude ja teadustöötajaid vähemalt kord viie aasta jooksul.

Tähtajaliste töölepingute süsteem jääb uuest aastast kehtima ainult asutuse juhtide, prorektorite ning külalisõppejõudude ametikohtadele.

Enne 2015. aasta 1. jaanuari sõlmitud tähtajalised töölepingud kehtivad kuni nende lõppemiseni.

Riigikogu võttis vastavad muudatused ülikooliseaduses, rakenduskõrgkooli seaduses ning teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduses vastu juunis.