TLÜ kirjastuse peatoimetajaks sai Rebekka Lotman

5. sept. 2014 - TLÜ kirjastuse peatoimetajaks sai Rebekka Lotman kommenteerimine on välja lülitatud

Alates septembrist asus Tallinna ülikooli kirjastuse peatoimetaja ametikohale senine tegevtoimetaja Rebekka Lotman.

Senine peatoimetaja Heli Allik võttis enda kanda tegevtoimetaja ülesanded. Kirjastuse kliendisuhete juhina jätkab Taimi Paves ja küljendajana Sirje Ratso.

TLÜ kirjastus on viimase nelja aastaga välja andnud 70 raamatut, sealhulgas nii algupäraseid monograafiaid ja teaduskogumikke neljas keeles kui ka olulisi tõlkeid ligi 15 keelest, sealhulgas akkadi, korea, sanskriti ja vana­egiptuse keelest.

Lisainfot leiab kirjastuse veebilehelt www.tlupress.com.