Mis on Toila gümnaasiumi edu võti?

24. okt. 2014 Merike Lepsalu Toila gümnaasiumi õppealajuhataja - Kommenteeri artiklit

Et riigieksamil tubli tulemus saavutada, peab 12 aastat kõvasti tööd tegema.

Toila gümnaasium on tänavuste riigieksamite tulemuste põhjal Eestis suurepärasel 37. kohal (koos Lüganuse keskkooliga pingereas suurimad tõusjad). Laia matemaatika eksami keskmine tulemus oli meil 28. (maakonna eestikeelsetest koolidest parim) ja kitsa matemaatika keskmine tulemus 32. (maakonna eestikeelsetest koolidest oli eespool vaid Lüganuse keskkool). Ka eesti keele riigieksamil oli eestikeelsetest piirkonnakoolidest eespool vaid Lüganuse. Võõrkeele B2-tasemeeksami tegi meil ära 67% lõpetajatest, mis on samuti väga hea tulemus.

Loomulikult tuleb pingeridadesse suhtuda teatava skepsisega, kuid antud juhul usume, et kolm kohustuslikku riigieksamit näitab koolide seisu siiski selgemini kui varasemad vabalt valitud eksamid, kus õpilased sooritasid ainult nende ainete eksameid, milles nad olid tugevad. Nüüd saime aga teada sellegi, kui palju on Eesti koolides nõrku õpilasi, ja see uus näitaja lõi koolide senise pingerea üsna sassi. Selgus, et mõneski väikses maakeskkoolis on nõrkade õpilaste protsent tunduvalt väiksem kui palju suuremas linnagümnaasiumis. Näeme selgelt, et väikeses koolis (meil õpib 229 õpilast) on palju kergem iga õpilast märgata ja aidata.

Kolme põhiainet õpetame rühmades

Millega siis seletada tõsiasja, et meil on nõrga tasemega õpilasi suhteliselt vähe? Üks põhjus on see, et meil saavad lapsed algklassides põhiainetes tugeva põhja alla. Oleme õpetanud juba aastaid kahes esimeses kooliastmes eesti keelt, matemaatikat ja võõrkeelt rühmades. Need ei ole tasemerühmad, sest segarühamdes on abivajavaid õpilasi vähem ja õpetaja jõuab nendega rohkem tegelda. Rahanappuse tõttu ei olnud tänavu võimalik 1. klassis eesti keeles ja matemaatikas rühmaõpet alustada, kuid loodame, et olukord paraneb peagi. Vähem tähtis pole karjääriõpetus põhikooli lõpuklassides, mille abil tehakse esimene oluline otsus põhikooli lõpetades: kas kutsekooli või gümnaasiumi?

Palju on ringitunde

Tugeva põhja panemiseks on meil 1.–2. klassi õpilastele inglise keele eelõpe, et 3. klassis saaks inglise keelega tõsiselt pihta hakata. See toimub mängulises vormis ja seal lauldakse ingliskeelseid laule. Eesti keeles aitab tugeva põhja luua algklassiõpilaste lugemisring, kus tutvutakse uute raamatutega, tehakse lühinäidendeid, kehastutakse oma lemmikkangelasteks. Matemaatikas tegutseb teises kooliastmes Nuputaring, kus harjutatakse selliste põnevate ülesannete lahendamist, mis matemaatikatundi ei mahu. Selle ringi õpilased on tavaliselt tublid rahvusvahelises matemaatikavõistluses Känguru.

Kõik meie ringitunnid on lapsevanemale tasuta, välja arvatud kodundusring, kus tuleb toiduained kodust kaasa tuua või maksta nende eest paar eurot − siis ostab õpetaja toiduained ise. Enamikku huviringidest juhendavad meie kooli aineõpetajad.

Bussi oodates õpitakse

Meie kooli eripära on, et asume valla kahe suurema keskuse – Toila ja Voka – vahel, kauni Toila-Oru pargi serval ning suur hulk õpilasi sõltub koolibussi graafikust. Ka õpetajad jäävad pärast viimase tunni lõppu kooli. Siit tekivad uued koostöövõimalused. Olen sageli näinud, kuidas üks õpilane selgitab kaasõpilasele mingit olulist osa järgmise päeva õppeülesannetest, sest tal on kuni bussi tulekuni selleks aega.

Õpitakse pigem ette kui järele

Õpetajate konsultatsioonitunnid ei ole meil puudulike hinnete järelevastamiseks, vaid õpilaste juhendamiseks ja mõnikord ka etteõpetamiseks − näiteks kui pere otsustab minna koos koolis käiva lapsega reisile. Sel juhul tuleb koolist ära oldud aja teemad õpilasel omandada peamiselt enne reisi või reisi ajal. Oleme töötanud välja avalduse vormi, mille reisi planeerinud pere täidab. Õpilasel tuleb enne reisi kõigi aineõpetajatega kohtuda, et panna kirja õpiülesanded, mis peavad tal olema reisilt naastes täidetud.

Mõistagi leidub alati õpilasi, kes jäävad ikkagi teistest maha. Neile koostame tugikava, mille täitmine on kohustuslik. Eesmärk on, et lüngad õpilase teadmistes saaksid täidetud ja et kõik läheksid järgmisesse klassi vähemalt rahuldavate hinnetega.

Järele saab vastata ainult reedeti

Puudulikke hindeid tuleb meilgi ette, kuid juba kolmandat aastat saab neid järele vastata vaid üks kord nädalas – reedeti: kõige magusamal pärastlõunasel ajal, kui õpilane tahaks juba kodus nädalalõppu nautida. Õpetajad toovad järelevastamisele kuuluvad tööd nädala jooksul õppealajuhataja kätte ning reedel vastatakse järele üheainsa õpetaja valvsa pilgu all. Sellega hoiame märkimisväärselt kokku õpetajate aega. Esimesel aastal selgus kevadisest rahulolu-uuringust, et õpilastele see süsteem ei meeldinud. Aga see on ju valikuküsimus – kui reede ei sobi, siis tasub õpiülesanded õigel ajal ära teha. Nii lihtne see ongi.

Käitumise jälgimise leht

Mida me teeme õpilastega, kes ei suuda tunnidistsipliinist kinni pidada? Nendega sõlmime käitumise jälgimise lepingu ja õpilane käib 5–10 päeva, olenevalt vajadusest, tundides käitumise jälgimise lehega. Tunni algul annab ta lehe õpetaja kätte ja tunni lõppedes kirjutab aineõpetaja sellele, kuidas õpilane tunnis kaasa töötas. Päeva lõpus viib õpilane lehe koju ja toob lapsevanema allkirjaga järgmisel hommikult õppealajuhatajale. Enamasti taastub töörahu selle meetodiga kiiresti. Harva tuleb ette juhuseid, kus on vaja lapsevanem kooli kutsuda.

Õpetajad annavad lahtisi tunde

Toila kooli klasside uksed on klaasist ja kõigil, kes koridorides liiguvad, on ülevaade, mis parajasti klassiruumis toimub. Meie õpetajad külastavad ka vastastikku üksteise tunde. Nad lepivad ise omavahel kokku, kes kelle tundi soovib külastada. Enamik meie õpetajaid on külastanud vähemalt ühe kolleegi tunde. Mõnel aastal on kõik õpetajad andnud kolleegidele lahtisi tunde. Kui on põhjust külastada mõne õpetaja tundi (plaanipärane külastus või mingil ootamatul põhjusel), teavitan sellest eelneval päeval õpetajat ette. Kui on õpetajaid, kellel on tunnirahu või metoodikaga raskusi, soovitan neil külastada teatud kolleegide tunde. Paljud õpetajad on kolleegidelt õpitut oma tundides rakendanud.

Ainekaardid annavad läbipaistvuse

Meie õpetajad peavad enne õppeperioodi algust täitma ainekaardid, mis on avalikud kooli kodulehel: lugemiseks õpetajatele, õpilastele, lapsevanematele. Igaühel on tänu sellele selge, mis ja mis ajaks peab omandatud olema. Õppealajuhataja aga näeb, kas õpe edeneb vastavalt plaanile.

Hea õppetunni mudel

Koolis on kaks aastat tagasi koos õpilasomavalitsusega välja töötatud hea õppetunni mudel. Seal on kirjas, mis on õpetaja ja mis õpilase ülesanne tunnis, et koostöö sujuks. Kui on probleeme, siis vaatame, kelle poole pealt midagi vajaka jäi – kas kool peab rohkem pingutama või on õpilase perekonnal vaja üle vaadata lapse kodused reeglid vm. Kui kõik teevad parimal moel seda, mida nad kooli tegema on tulnud (koristajad koristama, kokad süüa tegema, õpetajad õpetama ja õpilased õppima), on kõik rahul. Kahjuks see alati nii ei ole ja siis tulebki ühendada jõud, et kiiresti ilmnenud probleemid lahendada.

Kuna meie selleaastased riigieksamite tulemused on nii tublid, siis olen kindel, et ka tulevikus eelistavad lapsevanemad suurele linnakeskkoolile meie väikest ja armast Toila gümnaasiumi, kus kõigile „teravatele pliiatsitele” jätkub õpetajate tähelepanu, tahet ja aega.


Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!