Õpetajate kuupalga alammäär kerkib 900 euroni

8. dets. 2014 - Õpetajate kuupalga alammäär kerkib 900 euroni kommenteerimine on välja lülitatud

Riigikogu rahanduskomisjon otsustas esmaspäeval haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski ettepanekul tõsta täistööajaga õpetaja kuupalga alammäära alates tuleva aasta 1. jaanuarist 900 euroni kuus, teatas haridus- ja teadusministeerium.

Sügisel otsustas valitsus eraldada õpetajate palgatõusu jaoks riigieelarvest täiendavaid vahendeid 4,5%, mis oleks võimaldanud tõsta palga alammäära 836 euroni.

„Õpetajate palgatõus on haridusministeeriumi selge prioriteet, mistõttu ei saanud niivõrd madala tõusuga kuidagi rahule jääda. Toona suunasime ministeeriumi haldusala teiste kulutuste arvelt õpetaja palgafondi lisaks 3,6%, kuid jätkasime pingutusi täiendavate vahendite leidmiseks,” ütles Ossinovski.

„Nüüd otsustasime õpilaste arvu täpsustumise ja ministeeriumi sisemiste vahendite ümbertõstmise arvelt lisada õpetajate palgafondi veel täiendavalt üle kolme miljoni euro, mis võimaldab tõsta õpetajate miinimumpalka järgmisel aastal kokku 12,5% ehk 900 euroni. Nõnda tõuseb õpetajate palga alammäär järgmisel aastal kaks korda kiiremini kui palgad riigis keskmiselt,” lisas minister.

Tegelikku palgatoetust saavad omavalitsused järgmisel aastal iga õpetaja ametikoha kohta vähemalt 1080 eurot, et tööjõukulusid oleks võimalik kooli tasandil diferentseerida.

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest tulenevalt antakse omavalitsustele üldhariduskoolide pidamiseks toetust, millest ca 81% moodustab õpetajate palgatoetus. Lisaks õpetajate tööjõukuludele antakse toetust ka õppealajuhatajate ja direktorite töötasuks, täienduskoolituseks, investeeringuteks, õppevahenditeks ja põhi- ning üldkeskharidust omandavate õpilaste koolilõunaks.