Eesti koolijuhid hakkavad õppima maailma tippkoolidelt

29. jaan. 2015 Raivo Juurak Õpetajate Leht - Eesti koolijuhid hakkavad õppima maailma tippkoolidelt kommenteerimine on välja lülitatud

Haridus- ja teadusministeerium, Tallinna ülikool. Tartu ülikool, Eesti koolijuhtide ühendus ja Eesti Rotary keskus allkirjastasid 26. jaanuaril kokkuleppe koolijuhtide arenguprogrammiks, mis viib ajavahemikus 2015–2020 igal aastal vähemalt viis Eesti koolijuhti välisriikide parimatesse koolidesse stažeerima.

Eesti Rotary keskuse ühisprojekti juhi Peep Mühlsi sõnul on see esimene kord, kus kõik Eesti Rotary klubid panevad nii üksmeelselt meie kooliuuendusele õla alla. Idee, et just koolijuhte tuleb toetada, hakkas kujunema pärast seda, kui Rotary klubide kogunemisele kutsuti esinema professor Mati Heidmets, kes rõhutas, et Eesti kooli saatus sõltub eelkõige koolijuhtidest. Kui järgmisele Rotary klubide kogunemisele kutsutud tollane haridusminister Jaak Aaviksoo toonitas täpselt sama mõtet, ehkki polnud professor Heidmetsa esinemist kuulnud, hakkas idee juba konkreetsemat kuju võtma. Ilmselt pole tähtsuseta seegi seik, et projekti juht Peep Mühls vedas Eesti koostöö kogu esimehena „Eesti elukestva õppe strateegia” väljatöötamist – strateegiaski torkas koolijuhi võtmeroll selgelt silma.

Ühiste kavatsuste protokollis on kirjas osalejate tööjaotus: Eesti Rotary keskus võimaldab igal aastal vähemalt viiele koolijuhile välismaal stažeerimiseks vajaliku stipendiumi, haridus- ja teadusministeerium pakub välja sobivate koolijuhtide valiku põhimõtted, ülikoolid viivad läbi stažeerimiseelse koolituse, koolijuhtide ühendus levitab stažeerimas käinud koolijuhtide teadmisi ja kogemusi.


Comments are closed.