Huvitav koolipäev

31. märts 2015 Ester Barkala Tallinna 21. kooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja - 1 Kommentaar

Huvitavaid tunde võib õpetaja õpilastele pakkuda ju iga päev. Iseasi on, kas ta alati jõuab ja jaksab. Sageli on ka nii, et mis on ühele huvitav ja pinget pakkuv, võib teisele olla igav või ühekülgne. Koolitunni põnevaks tegemise võtteid on palju ja erinevaid, eks iga õpetaja kasutab seda oma äranägemist mööda.

Tallinna 21. koolis on juba aastaid korraldatud enne kevadist koolivaheaega põhikooli astmele huvitavate tegevuste ja teemadega päevi ehk siis aktiivõppepäevi. Eesmärk on kaasata õpilasi erinevatesse õppimise vormidesse ja tõhustada omavahelist koostööd. Õpilastele anti võimalus nii koolimajas (koridorides, aatriumis jm) kui ka väljaspool maja toredaid ülesandeid täita ning sedakaudu uusi teadmisi saada.

6. klassidel avanes väljaspool kooli võimalus osaleda päästeameti koolitusel. Üks eksperiment koosnes tuletõrje-teemalisest lühiloengust ja tuletõrjeautos igapäevaste töövahendite tundmaõppimisest, mis tipnes vahva praktilise tegevusega. Nimelt said kuuendikud õues end tunda „tulekahju korral” suitsuga täidetud telgis (ruumis) ja jälgida oma käitumist selles olukorras. Kui „suitsuvingust” isu täis sai, viidi õpilased koolis asuva basseini juurde. Teine päästeameti eksperiment seisnes selles, kuidas päästa uppumisohtu sattunud inimest. Õpilastele meeldis proovida nii sukeldumist kui ka inimese veest väljatoomist. Õpetati ka, kuidas vees puhata ning mis tunne on vestiga ujuda. Tagasiside oli kuuendike poolt üdini positiivne ja oluliseks peeti just eluliselt vajalike praktiliste teadmiste omandamist.

5. klasside tegemiste juures sai ise aktiivselt osaletud, sest nende põnevad tegemised mahtusid ajaloo valdkonda ning meditsiini õpitubadesse. Ajalooõpetajad olid andnud viiendikele kodus uurida teema „Dünastiad 17.–18. sajandi Euroopas”. Klassid jaotati rühmadesse ning loosi teel saadi teada riik (Prantsusmaa, Inglismaa, Rootsi, Austria või Venemaa), mille valitsejaid, valitsemisviisi või õukonda tuli iseloomustada. Õpikus eriti dünastiatest juttu ning kuningate, keisrite ja tsaaride tegemised on ikka põnevad olnud. Et uuritud ja õpetaja räägitud teadmised ei jääks vaid teooriaks, hakati usinasti suuri plakateid joonistama. Kuningate või kogu dünastia kujutamisel rakendati käelist tegevust: lõikumist, kleepimist, joonestamist ja joonistamist ning kollaaži. Hasart oli nii suur ja õpilaste isetegemistahe samuti, et ei märgatudki aja möödumist, kui tuli minna juba meditsiini õpituppa sidumist ja esmaabi õppima. Õpetajatel ja kaasõpilastel jäi vaid imetlust tunda, kui kaunilt ning huvitavalt kujundatud plakatid koolimaja koridori seinu jäid kaunistama.

Õpilastelt tagasisidet küsides sain igati positiivse sõnumi: aktiivõppepäev oli suur vaheldus igapäevaelule, kus sai palju koostööd teha, üllatavaid teadmisi omandada ning lihtsalt oli lahe ja lõbus päev. Selliseid võiks olla veel! Küllap tulevadki!