Üha enam lapsi vajab logopeedi abi

6. märts 2015 Katrin Inso (Viljandimaa), Virve Vilipõld (Järvamaa), Urve Raudsepp-Alt (Rajaleidja arenduskeskus) Rajaleidja keskuste logopeedid - Kommenteeri artiklit

Maakondlikes Rajaleidja keskustes töötavad logopeedid, kes nõustavad õpetajaid ja lapsevanemaid ning tulevad tellimisel väikekoolidesse.

Igale vanusele on iseloomulikud teatud kõneoskused. Kui need jäävad millegi tõttu välja arenemata, tuleb pöörduda logopeedi poole. Koolieelikute puhul on üks pöördumise põhjustest kõnearengu hilinemine. Sageli esineb laste kõnes ka häälikulist asendamist ja ebatäpsust. Enamasti on see tingitud artikulatsioonilihaste ja keele liikuvuse häiritusest. Tuleb ette kinnist keelekida, hambumushäireid ning adenoidide vohamisest tingitud kõne- ja hingamishäireid.

Üha sagedamini pöördutakse logopeedi poole eripäraselt käituvate lastega. Tavalisemad on püsimatud rüblikud, kes panevad nii vanemate kui ka õpetajate kannatuse proovile. Kuid tihti kohtame ka autismispektri häiretega lapsi, kelle kõne areneb tavapärasest aeglasemalt. Haruldased ei ole juhtumid, kus lasteaialaps ei ole suutnud omandada koolieelse lasteasutuse õppekava. Siin on logopeedi töö leida arengut pärssiv takistus ning teha vajadusel koostööd teiste spetsialistidega. Eelkooliealistel lastel on kõneprobleeme palju ja logopeedi kui spetsialisti vajatakse üha enam.

Ka koolilogopeedide järele kasvab nõudlus. Kooli jõuab üha rohkem kõneprobleemidega lapsi. Põhjuseid on mitmeid: lasteaias puudus logopeed või oli tervishoiuasutuse logopeedi juures käimine perekonna jaoks keeruline. Kõne arengut pidurdab aina enam ka pealetungiv virtuaal­maailm. Laps jäetakse üha rohkem uue „lapsehoidja” – arvuti, dvd, nutitelefoni, televiisori hoolde. Kasvab üles põlvkond, kel on oma arusaam maailmast ning suhtlemis- ja kõnelemisoskus jääb piiratumaks.

Tänapäeva kaasav haridus ja erivajadustega laste lõimimine nõuab tugispetsialistide laia koostöövõrgustikku, kuid seda on kõikides haridusasutustes raske tagada. Riigi õigusaktides on kohustused ja võimalused väga hästi sõnastatud, kuid asi jääb poolikuks, sest logopeedi teenus ei ole haridussüsteemis kõigile kättesaadav.

Õppetegevusega hästi hakkamasaamine eeldab arenenud suulist kõnet, erinevaid tajusid, mälu ja motoorikat, eriti käe peenmotoorikat. Õpilast, kes on eelkoolieas ja algklassides logopeedi abist ilma jäänud, on hiljem keeruline järjele aidata. Nii võib kõnest ühel hetkel saada õppetööd pidurdav tegur. Koolid, eriti väikekoolid, on raskustes õigel ajal toetamata jäänud laste aitamisega, sest neil on vähe vajaliku kvalifikatsiooniga spetsialiste või puuduvad nad sootuks.

Siin tulevadki nõu ja jõuga appi Rajaleidja keskuste spetsialistid. Maakondade Rajaleidja keskused alustasid oma tegevust eelmise aasta septembris. Innove hariduse tugiteenuste agentuuri juhtimisel pakutakse karjääri- ja õppenõustamisteenuseid kõigis maakondades. Keskuste juures tegutsevad ka maakonna nõustamiskomisjonid. Nii võivad lastega töötavad täiskasvanud saada kvalifitseeritud eripedagoogilist, logopeedilist, psühholoogilist ja sotsiaalpedagoogilist abi.

Rajaleidja keskustes saavad õpetajad vajadusel logopeediga nõu pidada. Väikekoolid aga tellida logopeedi kohapeale. Logopeedi tasuta nõustamine on kasulik ka lapsevanemale, keda juhendatakse, kuidas oma lapse kõnet ise arendada. Sõltuvalt probleemist vesteldakse individuaalselt või istutakse ümarlaua taha. Logopeed aitab mõista põhjuseid, miks käib lapse jaoks üks või teine ülesanne üle jõu ja kuidas kohandada õppe- ja kasvatustööd nii, et see oleks vastavuses lapse oskuste ja võimetega. Ühiselt otsitakse lapse jaoks parimaid lahendusi ning sõlmitakse kokkulepped nende elluviimiseks. Pannakse paika plaan, jagatakse ülesanded ning vajadusel lepitakse kokku uus kokkusaamine.

Lapsevanemal on vaja vaid kannatust ning tahet, et järgida soovitatud võtteid ja arendada oma last just talle kõige sobivamal ajal, läbimata selleks pikki vahemaid logopeedi tundi minekuks. Vajadusel kaasatakse teisigi Rajaleidja keskuses töötavaid spetsialiste. Rajaleidja üks suur pluss ongi asjaolu, et seal töötavad oma ala valdavad spetsialistid, kes toimivad ühtse meeskonnana. Mõnikord soovitatakse ühise arutelu tulemusena läbida meditsiinispetsialistide täiendavad uuringud, et leida lapse toimetulekuks parimad lahendused.

Praegu töötab Rajaleidja keskustes 23 kogenud logopeedi. Kõik Rajaleidja spetsialistid annavad oma panuse üleriigilise süsteemi toimimisse, mida koordineerib arenduskeskus. Arutelud eri teemadel toimuvad regulaarselt, spetsialistidele on koolitused ja vastavalt võimalustele kohtutakse ühistel seminaridel. Kohtumistel vahetatakse kogemusi, tutvustatakse oma töös kasutatavaid meetodeid ja vahendeid, toetatakse üksteist. Arendustegevuses on olulisel kohal ühtsete hindamis- ja nõustamisvahendite kasutuselevõtmine, logopeedia eriala ja logopeedi tegevuste tutvustamine eri sihtrühmadele ning koostöö erialaliidu ja ülikoolidega. Koos suudame rohkem ja paremini kui üksi!

Täna on üleeuroopaline logopeedide päev. Soovime kõikidele logopeedidele jaksu, tervist ja õnne!


Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!