Tartu lasteaias Lotte toimus „112“ teabepäev

9. apr. 2015 Kaidi Ilvik, Tartu lasteaed Lotte tervishoiutöötaja, tervisemeeskonna juht - Tartu lasteaias Lotte toimus „112“ teabepäev kommenteerimine on välja lülitatud

11. veebruaril toimus meie lasteaias järjekordne tore üritus, nimelt „112“ teabepäev, millel tutvustasid Eesti Politsei Lõuna prefektuuri kiirreageerija ja noorsoopolitseinik lasteaia saalis politsei tööülesandeid ja -varustust.

Päeva käigus toimus rühmades lastele väike esmaabi algkoolitus, mille viisid läbi lasteaia tervishoiutöötaja koos rühma õpetajatega. Koos arutati läbi sagedasemad ohusituatsioonid, kuidas nende puhul käituda, tehti praktiliselt läbi ka abi kutsumise situatsioonülesanded. Lapsed said lisaks vestlusringis arutatule ise ka praktiliselt läbi proovida haavaplaastri ja haavasideme kasutamist.

Päeva teises pooles said lapsed kätt harjutada ka ohutusteemaliste töölehtedega. Üritus aitas lastele tutvustada esmaabitõdesid, andis teadmise, kuidas kutsuda abi ning mõista, et kiire tegutsemine võib päästa elusid. Rühmad said ka tänukirja usina osalemise eest ning hiljem oli võimalik ka lasteaia õuealal teha ühispilte.

Täname teabepäeva läbiviimise õnnestumise eest Lõuna prefektuuri töötajaid, lasteaia töötajaid ja lapsi, Klaabu lasteaeda, Eesti Punast Risti ja Mare Liigerit toredate õppematerjalide eest ning Ülle Prommikut nõuannete ja toetuse eest.