Miks vene koolides räägitakse seksuaalhariduse teemadel vähe?

29. mai 2015 Kai Part, Tartu ülikool, Eesti seksuaaltervise liit; Merike Kull, Tartu ülikool, inimeseõpetuse ühing - Kommenteeri artiklit

Sel kevadel lõpeb Eesti seksuaaltervise liidu ja inimeseõpetuse ühingu koostööprojekt „Seksuaalõiguste kui inimõiguste käsitlemine koolis ja sellealase teadlikkuse edendamine eelkõige vene noorte kogukonnas”. Projekti käigus koolitati venekeelseid õpetajaid inimeseõpetuse teemal, koostöö arendamiseks vene õpetajatega loodi ühine meililist, teavitati ja kutsuti osalema erialastes sotsiaalvõrgustikes ning koostati venekeelsed teemakäsitlused nii õpetajatele kui ka noortele seksuaaltervise liidu ja inimeseõpetuse ühingu kodulehtedele www.amor.ee ja www.inimeseopetus.eu. Tegijad räägivad oma kogemusest.

Oleme aastaid viinud läbi seksuaalhariduse teemalisi täiendkoolitusi õpetajatele. Koolitustel lähtume Maailma Tervise­­­or­ga­ni­satsiooni Euroopa sek­suaal­­hari­duse standarditest (vaata http://­www.­estl.ee/valjaanded/), mis põhinevad seksuaalhariduse holistilisel käsitusel ning lapse terve ja turvalise arengu toetamisel. On hästi teada, et heal tasemel seksuaalharidus toetab lapse ja noore arenguvajadusi ja tervete lähisuhete tekkimist täiskasvanuna ning vähendab riskikäitumist. Eestis on seksuaalhariduse teemad integreeritud inimeseõpetuse ainekavasse kõigis kooliastmetes.

Olukorrast

Märkasime, et populaarsetele koolitustele satub harva vene keeles õpetavaid õpetajaid, samuti oli koolitustel vähe õpetajaid Ida-Virumaalt. Tekkis küsimus, miks sealsed õpetajad eestikeelsetel koolitustel ei osale. Kas takistab kehv keeleoskus või huvipuudus?

Uuringud näitasid, et vene emakeelega noorte hinnangul käsitleti nende koolis seksuaalhariduse teemasid oluliselt harvem kui eesti emakeelega vastajate hinnangul. Samuti seda, et vene emakeelega noorte täiskasvanute hulgas kasutatakse enam ebatõhusaid rasestumisvastaseid vahendeid ja teismeeas esineb enam rasedusi kui eesti emakeelega eakaaslastel. Need andmed viitasid vajadusele kaasaegse seksuaalhariduse teemade käsitlemiseks ka vene emakeelega noorte hulgas toetamaks nende turvalist arengut ja õigust heal tasemel seksuaalharidusele.

Mida tegime?

Eesti seksuaaltervise liit valmistas ette haridusprojekti, mille elluviimist toetas Euroopa majanduspiirkonna toetuste vabaühenduste fond Avatud Eesti Fondi vahendusel. Korraldati kaks venekeelset kahepäevast koolitust, millel osales 49 venekeelset õpetajat. Käsitleti nüüdisaegse seksuaalhariduse teemasid, tutvustati seksuaalõiguste (ja -kohustuste) põhimõtteid, käsitleti mitmeid antud sihtrühmas uudseid teemasid, nagu terve ja turvaline seksuaalne areng, seksuaalsed identiteedid, soovimatu raseduse ennetamine, sooline võrdõiguslikkus, seksuaalsuse esitlemine meedias, soorollid ja seksuaalsus, suhte- ja seksuaalvägivalla ennetamine jm. Koos osalejatega tehti läbi eri õppemeetodeid, mida kasutada tundides – paljud nendest meeldisid osalejatele väga ja tagasisidet andes lubati need metoodikad kohe ka kasutusele võtta.

Mida saime teada?

Vene õpetajate aruteludest ja tagasisidest selgus, et nende valmisolek seksuaalhariduse teemasid käsitleda pole ühtlane: seksuaalhariduse koolitusi on seni olnud vähe, palju muretsetakse vanemate võimaliku vastuseisu pärast seksuaalhariduse pakkumisele koolis, mitmed seksuaalsusega seotud teemad on tabud, harivat pildimaterjali anatoomia ja füsioloogia teemadel pigem näidata ei julgeta, samas suhtumine pornograafia lubatavusse või soostereotüüpidesse oli ambivalentne.

Oli ka heas mõttes erandeid ja tekkis huvitavaid osalejate arutelusid, kus toodi julgustavaid näiteid oma töökogemustest. Erilisena kerkis aruteludes eri infokanalite usaldusväärus seksuaaltervise ja laiemalt tervise teemade kohta. Õpetajad olid toonud kaasa väljatrükke venekeelsetest veebikanalitest, küsiti, kas siin-seal loetu vastab tõele, millist infot usaldada ja mida mitte, mida õpilastele rääkida ja mida mitte. Lektoritel oli väga hea meel tutvustada osalejatele venekeelset inimeseõpetuse õppevara – mõned osalenud õpetajatest kasutasid seda, kuid oli märgata, et paljude jaoks olid viimastel aastatel ilmunud inimeseõpetuse õpikud ja töövihikud uudis.

Erialane teabevahetus ladusamaks

Osalejatega koos arutati koolituspäevade õhtutel, kuidas saaksid vene õpetajad paremini teavet Eestis ilmuva õppevara, muu metoodilise materjali ja toimuvate koolituste kohta. Leiti, et võiks moodustada meililisti, mille kaudu ühist infot jagada. Nüüdseks on seksuaaltervise liidu juures osalejate meililist loodud ja selle kaudu täiendavat teavet jagatud. Sooviti õppematerjale, tunnikonspekte, näidisloenguid veebis, mida õpilastele näidata. Taheti osaleda eestikeelsetel uutel koolitustel. Meie rõõmuks on mitmed vene õpetajad nüüdseks juba osalenud Tartu ülikooli ja seksuaaltervise liidu eestikeelsetel inimeseõpetuse õpetajate täiendkoolitustel Tartus ja Tallinnas. Tutvustati Eesti seksuaaltervise liidu ja inimeseõpetuse ühingu kodulehe projekti käigus valminud venekeelseid väljundeid ja julgustati ühingute liikmeks astuma.

Et suurendada vene noorte teadlikkust seksuaaltervise teemal, koostati uusi teabetekste, mis on edaspidi kättesaadavad noortele suunatud noorteveebis www.amor.ee. Teiste seas valmisid venekeelsed tekstid seksuaalõiguste ning seksuaalvägivalla teemal.

Mida õppisime?

Kogesime, et vene õpetajate kaasamisel erialastesse inimeseõpetuse ja seksuaaltervise võrgustikesse on veel palju teha, kuid vajadus selleks on suur ja huvi on olemas. Projekti lõppemisega töö ei katke, sest suhtlusvõrgustikud ja venekeelne teabematerjal internetis on loodud ja nende kaudu saavad vene noored Eestis seksuaaltervise ja -õiguste kohta teavet. Loodame, et meie tegevus aitab ühtlustada eesti ja mitte-eesti emakeelega noorte seksuaaltervise näitajaid.

Tulevikus tahame jätkuvalt leida toetust seksuaalhariduse projektidele, et jätkata seksuaalhariduse koolituste pakkumist vene õpetajaskonnale. Järjepidev töö selles vallas on oluline, et kaasata kriitiline hulk õpetajaid ja muuta hoiakuid.


Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!