EHL: Lasteaiaõpetaja ON õpetaja

8. juuni 2015 - 1 Kommentaar

Eesti Haridustöötajate Liit saatis esmaspäeval liidu avaliku kirja, millega kinnitab, et  kõiki õpetajaid väärtustada ja võrdselt kohelda ka töötasu alammäära osas ja mitte jätta ühte osa õpetajatest – lasteaiaõpetajaid vaeslapse ossa.

Liidu juhatuse esimehe Reemo Voltri allkirja kandev kiri nendib, et EHL kui Eesti kõigi õpetajate esindusorganisatsioon on aastaid tegelenud kõigi õpetajate töötasu probleemidega, sealhulgas loomulikult ka lasteaiaõpetajate töötasu temaatikaga.

„Eesti Haridustöötajate Liit on pidevalt tegutsenud selles suunas ning igal aastal läbirääkimistel õpetajate töötasu üleriigiliste alammäärade kehtestamiseks tõstatanunud ka lasteaiaõpetajate töötasu küsimuse. Ka streikide ajal nõuti, et kehtestataks lasteaia õpetajate töötasule üleriigiline alammäär sarnaselt üldhariduskoolide õpetajatega. EHL on töötasude osas  alati rõhutanud vastuolu, et kuigi lasteaiaõpetajatele on kehtestatud üleriigiliselt ühtsed kvalifikatsiooninõuded, on samas töötasud Eesti eri paigus väga erinevad, kuna lasteaiaõpetaja töötasu tuleb ainult kohalikust eelarvest. Liidu pingutuste tulemusena on mõnes kohalikus omavalitsuses siiski saavutatud lasteaiaõpetajatele üldhariduskooliõpetajatega võrdne töötasu alammäär, kuid kahjuks mitte üleriigiliselt,” seisab kirjas.

22. mail saatis liit valitsusele ja kohalike omavalitsusliitude üleriigilistele esindustele (Eesti Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit) järjekordse alustada läbirääkimisi põhikooli- ja gümnaasiumiõpetajate töötasu alammäära kehtestamiseks 2016. aastaks, kus EHL kavatseb järjekordselt tõstatada ka lasteaiaõpetajate töötasu alammäärade kehtestamise teema.

„Meil on hea meel tõdeda, et lisaks meie aastatepikkusele tööle selles vallas on sel kevadel-suvel samasisulist aktsiooni läbi viimas ka Eesti Lasteaednike Liit, kes kogub üle Eesti allkirju, et viia need riigikokku algatamaks vastavad seadusemuudatused väärtustamaks meie hariduse tugitalasid – lasteaiaõpetajaid. Me kõik teame, et meie põhikoolilõpetajad on rahvusvahelises võrdluses maailma tipus PISA võrdlustabeli alusel. See on võimalik ainult tänu meie lasteaiaõpetajate ja algklassi- ning põhikooliõpetajate edukale tööle. Lasteaiaõpetaja ON õpetaja!” teatas liit.