Kolm Eesti kooli saavad õiguse anda õpilastele CertiLingua tunnistus

25. juuni 2015 - Kolm Eesti kooli saavad õiguse anda õpilastele CertiLingua tunnistus kommenteerimine on välja lülitatud

Neljapäeval, 25. juunil antakse haridus- ja teadusministeeriumis kolmele gümnaasiumile üle akrediteerimistõend, mis lubab neil koolidel väljastada õpilastele rahvusvahelise keele- ja kultuuriteadlikkuse tunnistuse CertiLingua, mis tõendab gümnaasiumi lõpetaja kõrget võõrkeelte oskuse taset ja mitmekülgseid kultuurialaseid teadmisi.

Õiguse saavad Tartu Annelinna gümnaasium, Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasium ja Viljandi gümnaasium.

Ministeeriumis saavad vastava tunnistuse täna ka juba 16 esimest õpilast, kes on gümnaasiumi lõpuks saavutanud kahes võõrkeeles B2-taseme, teinud võõrkeelse uurimistöö ning omandanud teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad tegutseda Euroopa rahvusvahelises kogukonnas. Need ongi CertiLingua tunnistuse saamise eeldused.

Üle-euroopaline CertiLingua tunnistus on teistesse Euroopa riikidesse tööle või õppima minnes tõendiks õpilase kõrge keelelise ja kultuurilise taseme kohta ning paljudele õppeasutustele ja tööandjatele piisav info kandidaadi heast keeleoskusest.

CertiLingua tunnistuste väljaandmist alustati 2008. aasta Saksamaal. Praegu antakse tunnistusi välja rohkem kui kümnes riigis ning 300 koolis. CertiLingua võrgustiku koolid pööravad suurt tähelepanu keelte õpetamisele, rõhutades kahe võõrkeele valdamise vajadust tänases Euroopas. Keelte õpetamise juurde kuuluvad teadmised keeleruumi kultuurilistest erisustest.

Kui CertiLingua programm rakendub Eestis edukalt, võivad alates 2017. aastast sellega ühineda ka teised huvitatud koolid.