Õpirändeprojekt “Learn from Colleague!”

22. juuni 2015 Kristi Voore Nõo lasteaed Krõll õppealajuhataja, projekti „Learn from Colleague!” koordinaator - Kommenteeri artiklit

Mai lõpupäevil toimunud Nõo lasteaia Krõll pedagoogilise nõukogu koosolekul tehti muu hulgas kokkuvõtteid pedagoogide isiklikku arengut enim mõjutanud koolitustest. Õpetajad, märkisid selle aasta mõjusaimaks koolituseks õpirändeprojekti „Learn from Colleague!”,, mille käigus avanes mitmel Nõo lasteaia töötajal 2014/2015. õppeaastal võimalus olla nädal aega töövari kas Bulgaaria, Itaalia või Horvaatia lasteaias.

Igal õpirändajal olid lähtuvalt ametikohast ja igapäevatööst lasteaias oma eesmärgid ja ülesanded. Nii tõi iga rändaja meie lasteaeda uusi kogemusi, teadmisi ja ideid, mida töös rakendada ja kolleegidega jagada.

Näiteks sai Bulgaaria lasteaeda Arabella külastanud õpetaja aimu, kuidas toimib selles lasteaias erivajadustega laste arengu toetamine ning kuidas toetatakse lapsi, kelle üks või mõlemad vanemad on asunud tööle teise riiki ja igapäevaselt lapse kasvatuses ei osale. Õpirände ajal lasteaias toimunud õuesõppepäeval tuli õpetajal suhelda ka kohaliku televisiooni reporteriga, kes oli tulnud lasteaias toimuvat üritust ja kaugeid külalisi uudistama.

Teine õpetaja tõi meie lasteaeda Hea alguse metoodikat rakendava Bulgaaria lasteaia näitel teadmise rühmaõpetaja igapäevatööst, õppetegevuse korraldusest, mängu osakaalust tegevustes. Ilmnes, et mahukas osa ajast kulub lasteaias töövihikute täitmisele, näiteks koolieelikute rühmas on lapsel kaheksa töövihikut. Kõik neljarühmalise lasteaia õppetegevused kannavad õpetajad tegevuse järgselt ülisuurde ühispäevikusse.

Itaalia, Santa Margherita Ligure piirkonna lasteaedades töövarjuna käinud õpetaja sai ülevaate lasteaiaõpetaja igapäevatööst Itaalias, kus lasteaiapäev on oluliselt lühem meile harjumuspärasest. Reggio Emilia pedagoogika toetab loovuse väljendamist ja arendamist, väga oluline on siinkohal kunstitegevus, millest andis aimu mitme samateemalise kunstitegevuse läbiviimine ühe päeva jooksul (maalimine, joonistamine, meisterdamine). Õpetajad jäädvustavad õppeprotsessi pildistamise teel ja edastavad pildimaterjali failikogumikena periooditi lapsevanematele.

Santa Margherita Ligure piirkonna lasteaedades oli sisse seatud nn raamatukogunurk, kus lapsevanemal oli kohustus nädalavahetuseks raamat laenutada, see lapsele ette lugeda ja esmaspäeval tagasi lasteaeda tuua.

Itaalia lasteaedu külastas ka õpetaja abi, kes sai kinnitust faktile, et Eesti lasteaias on õpetaja abi ülesanded hoopis laiahaardelisemad kui näiteks Itaalias, kus õpetaja abi ei viibi õppetegevuste ajal rühmatoas, vaid toimetab abiruumides. Nähtust ilmnes, et tema roll on koristada, lapsi kätepesul ning tualetitoimingutel abistada ja laste kohalolutabelit täita. Kui meie lasteaias võtab õpetaja abi tööpäevast suure osa toitlustusega seonduv, siis Itaalias külastatud lasteaedades toitlustamine õpetaja abi kohustuste hulka ei kuulunud. Laua katmise ja koristamisega tegeles toitlustusteenuse osutaja.

Horvaatia pealinnas Zagrebis külastatud lasteaia Jarun peamaja iseloomustab modernsus, avatus ja valgusküllasus. Pildil üks lasteaia seitsmest hoonest.

Horvaatia pealinnas Zagrebis külastatud lasteaia Jarun peamaja iseloomustab modernsus, avatus ja valgusküllasus. Pildil üks lasteaia seitsmest hoonest.

Horvaatia pealinnas Zagrebis asuva lasteaia Jarun kahte muusikarühma külastades sai meie lasteaia muusikaõpetaja ülevaate sealsest töökorraldusest ja päeva ülesehitusest muusikakallakuga rühmas, kus olulisimaks peetakse loovuse väljendamist ja rütmiõpetust. Ei jäänud märkamata, et tegevuste läbiviimisel nii muusika- kui ka tavarühmades kasutatakse valdavalt klassikalist muusikat. Olgu märgitud, et Jaruni lasteaia näol on meie mõistes tegu tõeliselt kolossaalse lasteaiaga, mille 39 rühmas käib kokku 849 last. Lisaks 32 tavarühmale on lasteaias kaks muusikarühma, kaks spordirühma, inglise keele rühm, saksa keele rühm ja kaks Montessori rühma. Lasteaeda külastanud rühmaõpetaja sai inspiratsiooni linna ühe vanima Montessori pedagoogikat rakendava rühma õppeprotsessist.

Eri maade lasteaedades õpirännetes osalenud rühmaõpetajate üks eesmärk oli saada ülevaade ja teha märkmeid mängu rollist õppetegevuses. Nii saime oma lasteaias õppeaasta käigus aimu, missuguseid mänge kasutatakse Bulgaaria, Itaalia ja Horvaatia lasteaedades õppetegevuste läbiviimisel. Ja tõepoolest, saab justkui öelda, et meie kõigi õppekavades üliolulisel kohal olev väljend – õppimine läbi mängu – kannab igas lasteaias, iga õpetaja käe all oma sisu. Näiteks Horvaatia lasteaia 6–7-aastaste rühma mänguvahendid on suures osas õpetajate valmistatud õppemängud ja eranditult suunatud eakohaste oskuste arendamisele. Laps mängib kogu rühmas viibimise aja vabal valikul matemaatilisi, lugemis- ja kirjutamis-, sotsiaalseid ning muid oskusi arendavaid mänge. Nn tavaliste, kaubanduses kõigile kättesaadavate mänguasjade, lauamängude ja pusledega mängib laps kodus, sest neid õpetajate teadliku valiku tõttu rühmaruumis praktiliselt pole.

Nii Itaalia kui ka Horvaatia lasteaias, mida külastasime, oli rakendatud tsentraliseeritud juhtimissüsteemi. Santa Margherita Ligure piirkonna munitsipaalkoolid ja lasteaiad kuuluvad ühtse juhtimise alla. Külastatud haridusasutus hõlmab kolme lasteaeda, kus käivad lapsed vanuses 3–5 aastat; kolme algkooli, kus käivad lapsed vanuses 6–11 aastat ja kolme põhikooli lastele vanuses 11–14 aastat. Juhtimist koordineerib üks direktor, kellele on majandusvaldkonna haldamisel toeks majandusjuhataja. Koolid ja lasteaiad asuvad eri hoonetes.

Zagrebis asuva lasteaia Jarun 39 rühma paiknevad seitsmes hoones. Lasteaeda juhib üks direktor, õppe-kasvatustöö valdkonda koordineerivad kaks õppealajuhatajat. Meeskonda kuuluvad haridusspetsialistid (78 koolieelse lasteasutuse õpetajat, psühholoog, logopeed, eripedagoog, kaks tervishoiutöötajat) ja muu abipersonal.

Bulgaarias, Vidinis külastatud neljarühmaline lasteaed on aktiivne rahvusvaheline koostööpartner mitmele lasteaiale üle Euroopa, olles osalenud nii Comenius, e-Twinning kui nüüdseks ka Erasmus+ programmis.

Jah, projekt „Learn from Colleague!” oli väärt kogemus, avardades osalejate maailmavaadet, suunates oma igapäevatööd uue pilguga analüüsima, pakkudes suurel hulgal kogemusi, arenguvõimalusi ja uusi ideid.

Selle projekti käigus leidsime Euroopast usaldusväärsed, oma tööd südamega tegevad kolleegid, kes olid meelsasti nõus oma kogemusi jagama ja tundsid huvi meie riigi alusharidussüsteemi vastu.

 Igasse lasteaeda, mida õppeaasta jooksul külastasime,  jäi Krõll, kes kõikjal palju elevust tekitas. Bulgaaria lasteaias Arabella leidis Krõll kiiresti auväärse koha meenete hulgas, mis on jäänud lasteaeda meenutama koostööd rohkete rahvusvaheliste kolleegidega.

Igasse lasteaeda, mida õppeaasta jooksul külastasime, jäi Krõll, kes kõikjal palju elevust tekitas. Bulgaaria lasteaias Arabella leidis Krõll kiiresti auväärse koha meenete hulgas, mis on jäänud lasteaeda meenutama koostööd rohkete rahvusvaheliste kolleegidega.

Mingil moel on ju kõik lasteaiad maailmas sarnased. Siiski leidsid kõik osapooled projekti käigus nii mõndagi õppimisväärset. Külastatud lasteaedadest kogutud väärt ideid oleme juba rakendanud ja rakendamas oma lasteaia igapäevaelu põnevamaks muutmise ja parema toimimise nimel. Õpirändajate emotsionaalsed ja positiivsed kogemusvahetused kaasasid projektist osa saama ka neid meie lasteaia töötajaid, kes ise sel korral õpirändel ei käinud.

Oleme tänulikud rahastajale projekti teostumise eest ning partnerlasteaedadele projekti õnnestumise ja kogemuse jagamise eest. Eriline tänu Ester Compodonicole Itaaliast, Danka Stamenovale Bulgaariast ja Snježana Vusic-Kodvanjle Horvaatiast kogemusvahetuse kohapealse koordineerimise ja õpirändajate vastuvõtukorraldamise eest! Ka täname Tiina Tuulingut mõjusa inglise keele intensiivkursuse korraldamise eest Nõo lasteaias ning tunnustame õpirändajaid avatud meele, kohusetundlikkuse ja julguse eest veeta õppimise eesmärgil töönädal harjumuspärasest töökohast tuhandeid kilomeetreid kaugemal. Saime kinnitust, et tasub vaadata oma õuelt kaugemale ja õppida kolleegide kogemusest.

Nõo lasteaaia Krõll projekti „Learn from Colleague!” finantseeris Euroopa Liit, toetuse kasutust vahendas SA Archimedes Erasmus+ programmi õpirändeprojektid käigus.

Osalejate artikleid õpirände kohta saab lugeda ka lasteaia veebilehelt www.krollipere.eu/projektid.


Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!