Tallinna tehnikakõrgkooli rektorina jätkab Enno Lend

17. juuni 2015 - Tallinna tehnikakõrgkooli rektorina jätkab Enno Lend kommenteerimine on välja lülitatud

Tallinna tehnikakõrgkooli (TKTK) rektori valimiskogu otsustas teha haridus- ja teadusministrile ettepaneku sõlmida tööleping senise rektori Enno Lendiga (pildil), kes on juhtinud kooli alates 2010. aastast. Rektori uus viieaastane ametiaeg algab 1. augustil.

Enno Lend on olnud aastatel 1992–2010 samas koolis õppeprorektor ning varem ka õppejõud. Lend kuulub rakenduskõrgkoolide rektorite nõukogusse, Horisont 2020 programmikomiteesse ja juhib inseneride kutsenõukogu Kutsekojas. Ta  on lõpetanud Tallinna polütehnilise instituudi mehaanikainsenerina ning kaitses 2007. aastal Tallinna tehnikaülikoolis doktorikraadi.

Haridus- ja teadusministeerium kuulutas rektorikonkursi välja aprilli lõpus. Ametikohale oli kaks kandidaati. Seitsmeliikmelisse valimiskogusse kuulusid kaks haridus- ja teadusministeeriumi esindajat, kaks Tallinna tehnikakõrgkooli nõunike kogu esindajat, üks kooli õppejõud ja üks üliõpilane ning ehitusettevõtjate liidu esindaja.

Tallinna tehnikakõrgkool on riigi rakenduskõrgkool, kus saab õppida tehnika, tootmise ja tehnoloogia ning arhitektuuri ja ehituse valdkondades 13 õppekava alusel: rakendusarhitektuur; tehnoökoloogia; hoonete ehitus; teedeehitus; rakendusgeodeesia; masinaehitus; tehnomaterjalid ja turundus; elektritehnika; rõivaste tehniline disain ja tehnoloogia; rõiva- ja tekstiiliala ressursikorraldus; autotehnika; transport ja logistika; raudteetehnika.