Riigikogu võttis menetlusse lasteaednike pöördumise

9. juuli 2015 Mari Klein Õpetajate Leht - 1 Kommentaar

Riigikogu võttis menetlusse Eesti Lasteaednike Liidu 15. juunil üle antud kollektiivse pöördumise, milles tehakse ettepanek kehtestada kõigile alushariduse pedagoogidele ühtne riiklik õpetaja töötasu alammäär ning mida rahastataks sarnaselt kooli pedagoogidega, teatas riigikogu pressitalitus.

Kollektiivsele pöördumisele allakirjutanud tunnustavad riikliku töötasu alamäära tagamist kooliõpetajatele, kuid ei ole rahul olukorraga, et riiklikku töötasu alammäära ei ole tagatud lasteaiaõpetajatele.

Allakirjutanud teevad ettepaneku kehtestada ka kõigile lasteaiaõpetajatele põhikooli ja gümnaasiumi õpetajatega võrdne riiklik töötasu alammäär üle Eesti; sätestada koolieelsete lasteasutuste rahastamine sarnaselt munitsipaalkoolide rahastamisega; muuta koolieelse lasteasutuse seadust ning viia sellesse põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega sarnased sätted.

Pöördumist hakkab menetlema kultuurikomisjon, mis koguneb kõigi eelduste kohaselt sügisel, pärast seda kui 1. septembril algab riigikogu tööaeg.

Eesti Lasteaednike Liidu esimees Liili Pille andis 15. juunil lasteaednike nimel riigikogu esimehele Eiki Nestorile üle pöördumise „Lasteaiaõpetajale õpetaja palk”, millel oli  27 220 toetusallkirja. Allkirjad koguti 18.–29. maini üle Eesti lasteasutustes ja avalikel kõnekoosolekutel Tartus, Põltsamaal, Paides, Pärnus ja Tallinnas.

Lasteaednike ettepanek on kehtestada lasteaednikele sarnaselt kooliõpetajatega riiklikud palga alammäärad, mis kaotaks kohalike omavalitsuste võimalustest ja prioriteetidest tingitud praeguse suure palgalõhe.