Ministeerium toetab 16 uue koolijuhi arengut

31. aug. 2015 - Ministeerium toetab 16 uue koolijuhi arengut kommenteerimine on välja lülitatud

Sel nädalal algab haridus- ja teadusministeeriumi alustavate koolijuhtide arenguprogramm, mis aitab 16 alustaval koolidirektoril Eesti eri paigust kasvatada oma ametipädevusi.

Programmi käigus süvendatakse uute direktorite arusaama juhirollist ja tänapäevastest juhtimisteooriatest ning arendatakse koolijuhi tööks vajalikke kriitilisi oskusi, õpitakse rakendama kogu koolimeeskonna, õpilaste ja vanemate potentsiaali, et kool töötaks kõigi jaoks paremini.

Eesti Koolijuhtide Ühenduse esimehe, Tallinna inglise kolledži direktori Toomas Kruusimägi sõnul on programm väga oluline nüüdisaegse haridusvõrgu kujundamiseks. „Muutunud õpikäsituse rakendamiseks on vaja pädevaid, suurt pilti omavaid, motiveerituid ja kaasaegseid õpikäsitusi tundvaid haridusjuhte,” ütles Kruusimägi.

Suur osa programmist on seotud reaalsete vajaduspõhiste ülesannete lahendamisega osalejate töökohal. Lisaks toimuvad õppekäigud teistesse koolidesse nii Eestis kui ka välismaal ning osalejatel on võimalus kasutada kogenud koolijuhist mentorite tuge.

Programmis osalev Suure-Jaani gümnaasiumi direktor Evald Sepp tõi välja, et programmis pakutavad tegevused võimaldavad ühtse sidusa süsteemi kujunemist alustavate koolijuhtide kogukonnas. „Usun, et koolijuhtide arenguprogramm on väga vajalik võimalus enda teadmisi avardada, mis on suureks toeks Suure-Jaani kogukonna kooli jätkusuutlikkuse tagamiseks,” lisas Sepp.

2016. aasta juunini kestva programmi 16 osalejat valiti konkursi tulemusel 25 kandidaadi seast.

Programmi viib ministeerium ellu koostöös SA-ga Innove ning Euroopa Sotsiaalfondi toetusel.

Lisainfot leiab siit.