Riik panustab teadustaristusse enam kui 30 miljonit eurot

5. aug. 2015 - Riik panustab teadustaristusse enam kui 30 miljonit eurot kommenteerimine on välja lülitatud

Haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi allkirjastas programmi, mille kohaselt panustab riik järgmise viie aasta jooksul teadusele olulise taristu arendamisse enam kui 30 miljonit eurot, teatas haridus- ja teadusministeeriumi pressitalitus.  

„Teaduse areng ja teadlaste tulemusi loov töö ei ole võimalik ilma korraliku infrastruktuurita. Seetõttu toetab taristu arendamine otseselt meie teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõimet ning pikaajaliste eesmärkide täitmist,” ütles haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler Indrek Reimand.

Teadustaristu alla käivad laborid, aparatuur ja seadmed, samuti arhiivid, materjalid jms. Riikliku tähtsusega teadustaristu väljaarendamisel on eesmärgiks soodustada teadusasutustel, ettevõtetel ja rahvusvahelistel partneritel taristu ühiskasutust, et taristu teeniks laiemalt teadussüsteemi, majanduse ja ühiskonna huve. Programmist toetatakse ka liikmelisust rahvusvahelistes organisatsioonides ja konsortsiumides.

Teadus- ja arendusasutuste investeeringutaotluste alusel luuakse investeeringute kava, mille koostamisel juhindutakse Eesti teaduse infrastruktuuri teekaardist. Esimeses voorus on kavas leida otstarve kahele kolmandikule investeeringutest, pärast Eesti teaduse infrastruktuuri teekaardi uuendamist 2017. aastal planeeritakse ülejäänud investeeringud.

Programmi „Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel” kogumaht on ligi 31 miljonit eurot, millest enam kui 26 miljonit on Euroopa Liidu toetus. Eesti riik panustab programmi üle kolme miljoni euro ning taotlejad peavad lisama viis protsenti ehk kokku poolteist miljonit eurot.