Lapse toetamise võimalused haridussüsteemis

23. okt. 2015 Anu Pärn, Urve Raudsepp-Alt, Monika Aun - Kommenteeri artiklit

Iga laps peab saama õppida ja areneda vastavalt oma võimetele ja vajadustele. Õiguslikult on selleks loodud mitmeid võimalusi. Eestis lähtutakse Euroopas levinud kaasava hariduse printsiibist, kus võimalusel toetatakse lapsi eelkõige kodulähedases lasteaias või koolis.

Haridusasutustel on võimalik lapse arengu toetamisel ja õpetamisel rakendada individuaalset lähenemist ning kohandada õpikeskkonda, valida metoodikaid ja vahendeid vastavalt lapse vajadustele. Ka õpitulemuste hindamisel saab teha erisusi. Haridusasutuses on võimalik lastele pakkuda tugiteenuseid individuaalselt või väikerühmas. Siiski on lapsi, kellele jääb sellest väheseks. Tõhusama abi tagamiseks saab lasteaias või koolis kohaliku omavalitsuse ja riigi toetusel luua erirühmi ja -klasse. Kõikide nende võimaluste pakkumisel tuleb arvestada lapse päevarežiimi ja nädalakoormusega, sest lisaks õppetööle on arengu seisukohalt oluline, et laps saaks tegelda oma meelistegevustega ning veeta kvaliteetaega sõprade ja perega.

Lapse toetamise eeldus on eelkõige õpetaja tahe ja avatud meel. Et õpetaja jaksaks, on vaja haridusasutuse juhtkonna toetavat suhtumist ja võrgustikku, kelle poole murede korral pöörduda. Tänapäeva õpetaja ei ole pelgalt teadmiste edasiandja, vaid täidab ka teisi ülesandeid: kord on ta mõistev ja toetav suunaja, kord range ja nõudlik piiride seadja, kord professionaal, kelle õpilased peavad olema edetabelite tippudes. Lisaks peab ta oskama ja suutma suhelda lapse, lapsevanema, kolleegi, juhi ja veel mitme nõudliku osapoolega. Selle kõigega ei ole kerge toime tulla!

Lapsevanem on võtmeisik

Kõige tähtsam partner õpetajale lapse toetamisel on lapsevanem ning selle tõttu on oluline haridusasutuse ja kodu hea koostöö. Et koostöö toimiks, peab lapsevanem olema pidevalt informeeritud ja haridusasutuses toimuvasse kaasatud. Oma lapse haridusega seotud otsused teeb ju ikkagi lapsevanem. Vajadusel tuleb lapsevanemat nende otsuste tegemisel nõustada. Kindlasti ei tohi ükski täiskasvanu jätta märkamata seda, kui lapse tervis ja heaolu on ohus.

Õpetaja partnerid lapse vajaduste toetamisel on kolleegid, sh asutuses töötavad tugispetsialistid. Tänaseks on õpetajale oluliseks partneriks saanud piirkonna Rajaleidja keskuse spetsialistid, kellega koostöös on võimalik leida igale lapsele parim lahendus.

Rajaleidja keskuste õppenõustamise spetsialistid pakuvad teenuseid (eripedagoogi, logopeedi, psühholoogi ja sotsiaalpedagoogi nõustamist) kindlalt kokku lepitud juhtumi korralduse põhimõtetest lähtuvalt. Keskuse poole saab lapsevanem ja/või õpetaja pöörduda telefoni, e-kirja teel. Pöördumisel määratakse juhtumile spetsialistist haldaja, kes selgitab välja lapse täpsema vajaduse. Kuna vajadus täpsustub nõustamise käigus, ei pea pöörduja alguses teadma, millise spetsialisti tuge konkreetselt vaja läheb. Soovi korral saab pöörduda otse spetsialisti poole. Juhtumi haldaja kaardistab lapse olukorra, arvestades tema toimetulekut haridusasutuses ja kodus, ning selgitab välja toimetulekut mõjutavad, sh tervislikud tegurid.

Et iga laps saaks areneda

Protsessi käigus kaasatakse lahenduste leidmiseks vajalikke osapooli ning korraldatakse ümarlaua vormis arutelusid. Koostöö tulemusena leitakse lapse toimetuleku toetamiseks sobivad võimalused, lepitakse kokku nende rakendamine, tulemuslikkuse hindamine ning jagatakse vastutus. Mõne sekkumise rakendamiseks (nt erirühmad ja -klassid) on vaja nõustamiskomisjoni soovitust. Kuna nõustamiskomisjon on õppenõustamise protsessi üks osa, ei ole vaja selles küsimuses mujale pöörduda, sest abi saab Rajaleidja keskusest. Kui lapsele sobivaim võimalus on leitud, toetavad lapsevanemaid ja õpetajaid nende rakendamisel Rajaleidja spetsialistid. Juhul kui selgub, et kokkulepitu ei too oodatud tulemusi, vaadatakse olukord koostöös üle. Lõppeesmärk on ju see, et iga laps saaks areneda ja õppida oma võimetest ning vajadustest lähtuvalt.

Hariduses on loodud uus süsteemne lähenemine, millele on seatud kõrged ootused. Aasta on lühike aeg, et kõik ideaalselt toimima hakkaks, ning seetõttu arendustegevus jätkub. Praegu tegutsetakse järjekindlalt ühtsetest põhimõtetest lähtuvalt, välja on kujunenud üleriigiline üksteist toetav spetsialistide võrgustik, algatatud on koostöösuhted oluliste partneritega – ülikoolide, erialaliitude, ministeeriumite, vaimse tervise keskustega jt. Ideaaliks on toimiv süsteemne võrgustik, mille ühine eesmärk on Eesti laste hea käekäik.

Anu Pärn

Urve Raudsepp-Alt

Monika Aun


Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!